Instrukcje dla Wykonawców

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI:

1. Instrukcja: Numer ID
2. Instrukcja: Rejestracja, logowanie oraz reset hasła
3. Instrukcja: Widok niezalogowany
4. Instrukcja: Widok zalogowany - panel dostawcy
5. Instrukcja: Składanie ofert
6. Instrukcja: Wycofanie / ponowne złożenie oferty
7. Instrukcja: Składanie oferty JEDZ ESPD
8. Instrukcja: Usunięcie konta z www.platformazakupowa.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

1. Instrukcja:  Składania ofert w ogłoszeniach o zamówieniu UE/PL (przetargi)PODPIS KWALIFIKOWANY:

1. Instrukcja:  Podpisywanie oferty za pomocą Szafir 2.0 - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 
2. Instrukcja:  Podpisywanie oferty za pomocą proCertum SmartSign - Powszechn centrum certyfikaty CERTUM
3. Instrukcja:  Podpisywanie oferty za pomocą PWPW Sign 5.0 - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum

 

Sprzedajesz? Poznaj platformę Open NexusInstrukcja zawiera:


1. Rejestracja na platformie (00:05)
2. Dodawanie tagów (02:14)
3. Grupy dostawców (03:19)
4. Widok kupca / zamawiającego (03:57)
5. Składanie oferty na platformie (04:39)
6. Składanie oferty przez plik XLS (05:25)