Found 866 results

Proceeding

Logo Firmy
D10.251.55.M.2019 DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ APARATURY MEDYCZNEJ III (ID 254199)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 08-10-2019 10:00:00
Logo Firmy
Remont średni urządzeń produkcyjnych w cementowni "Górażdże" w 2020r.- Przygotowanie surowca. (ID 256985)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Proceeding in progress: 08-10-2019 10:30:00
Logo Firmy
Remont średni urządzeń produkcyjnych w cementowni "Górażdże" w 2020r.- Przemiał. (ID 257005)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Proceeding in progress: 08-10-2019 10:45:00
Logo Firmy
Zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego - skanery, urządzenia drukujące. Nr sprawy WNP/759/PN/2019 (ID 253193)
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Proceeding in progress: 08-10-2019 11:00:00
Logo Firmy
Dostawa 1 szt. samochodu typu furgon wraz z ubezpieczeniem na 12 miesięcy, ZP-DA-72/19 (ID 251824)
Urząd Dozoru Technicznego

Proceeding in progress: 08-10-2019 11:00:00
Logo Firmy
Remont średni urządzeń produkcyjnych w cementowni "Górażdże" w 2020r.- Prace pozostałe na piecu nr 1 oraz piecu nr 2. (ID 257037)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Proceeding in progress: 08-10-2019 11:10:00
Logo Firmy
Zakup samochodów wraz z zabudową na potrzeby laboratoriów mobilnych ZP-DA-75/19 (ID 252196)
Urząd Dozoru Technicznego

Proceeding in progress: 08-10-2019 12:00:00
Logo Firmy
Remont średni urządzeń produkcyjnych w cementowni "Górażdże" w 2020r.- Paliwa. (ID 257146)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Proceeding in progress: 08-10-2019 12:00:00
Logo Firmy
Remont średni urządzeń produkcyjnych w cementowni "Górażdże" w 2020r.- Pakownia. (ID 257172)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Proceeding in progress: 08-10-2019 13:00:00
Logo Firmy
Remont średni urządzeń produkcyjnych w cementowni "Górażdże"w 2020r.- Filtry. (ID 257209)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Proceeding in progress: 08-10-2019 13:15:00
Logo Firmy
Remont średni urządzeń produkcyjnych W cementowni "Górażdże" w 2020r.- Dozowanie mączki surowcowej do pieców. (ID 257217)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Proceeding in progress: 08-10-2019 13:30:00
Logo Firmy
KLEJ KONTAKTOWY B700 STA-PUT KANISTER (BUTLA) 85KG/110L 14szt (ID 256437)
ABM SPÓŁKA AKCYJNA

Proceeding in progress: 08-10-2019 15:30:00
Logo Firmy
DOSTAWA TRZECH AMBULANSÓW TYPU "C" WRAZ NOSZAMI SAMOJEZDNYMI (ID 253496)
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Proceeding in progress: 09-10-2019 10:00:00
Logo Firmy
DZ.271.61.2019 pn. Dostawa licencji Oracle Enterprise z wdrożeniem, dostawa serwerów bazodanowych i macierzy sieciowej (ID 253291)
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Proceeding in progress: 09-10-2019 10:00:00
Logo Firmy
Usługi przygotowania, gotowania i rozwożenia posiłków oraz prowadzenia bufetu (ID 251508)
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Proceeding in progress: 09-10-2019 10:24:00
Logo Firmy
4WSzKzP.SZP.2612.75.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego wg 3 pakietów dla Oddziału Ginekologii. (ID 253729)
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Proceeding in progress: 09-10-2019 10:30:00
Logo Firmy
ZZ-ZP-2375-22/19 Dostawa odczynników z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium we Wrocławiu i Jeleniej Górze (ID 254085)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Proceeding in progress: 09-10-2019 10:30:00
Logo Firmy
ZZP-2380-47/2019 Dostawa 45 kpl. przenośnych znakowarek mikroudarowych do grawerowania numerów na rowerach (ID 253914)
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Proceeding in progress: 09-10-2019 11:00:00
Logo Firmy
DOA.200.20.2019 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu (ID 257435)
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Proceeding in progress: 09-10-2019 12:00:00
Logo Firmy
Sukcesywne zakupy i dostawy leków dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie (ID 252841)
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie

Proceeding in progress: 10-10-2019 08:00:00
All Proceedings...