List of proceedings: Gmina Grudziądz

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
228605 Wykonanie, dostawa i montaż tabliczek z numerami p... Referat finansów i podatków 2019-06-04 14:00:00 Inquiry go to
226661 Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagosp... Referat finansów i podatków 2019-05-28 13:08:03 Inquiry go to
203257 Wykonanie operatów szacunkowych określających wart... Referat finansów i podatków 2019-05-22 09:23:51 Inquiry go to
209470 Dostawa i montaż jednego zestawu instalacji solarn... Referat finansów i podatków 2019-04-18 14:47:52 Inquiry go to
216167 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów za... Referat finansów i podatków 2019-04-17 15:00:00 Inquiry go to
211994 Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych – t... Referat finansów i podatków 2019-04-05 12:00:00 Inquiry go to
204044 Dostawa i montaż jednego zestawu instalacji solarn... Referat finansów i podatków 2019-03-21 09:42:32 Inquiry go to
201630 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z zaku... Referat finansów i podatków 2019-03-04 15:30:00 Inquiry go to
194480 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z zaku... Referat finansów i podatków 2019-02-08 23:59:00 Inquiry go to
188937 Wykonanie operatów szacunkowych określających wart... Referat finansów i podatków 2019-01-25 23:59:00 Inquiry go to
181061 Zakup wraz z dostawą 1 szt. fabrycznie nowego samo... Referat Rozwoju i Inwestycji 2018-12-17 12:00:00 Inquiry go to
180349 Wykonanie weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych ... Referat Rozwoju i Inwestycji 2018-12-14 12:00:00 Inquiry go to
178315 Zakup wraz z dostawą wyposażenia Szkoły Podstawowe... Referat Rozwoju i Inwestycji 2018-12-05 14:00:00 Inquiry go to
176523 Zakup wraz z dostawą 1 szt. fabrycznie nowego samo... Referat Rozwoju i Inwestycji 2018-12-04 14:30:00 Inquiry go to
176484 Zakup wraz z dostawą wyposażenia Szkoły Podstawowe... Referat Rozwoju i Inwestycji 2018-11-29 14:30:00 Inquiry go to
173557 Zakup wraz z dostawą 1 szt. fabrycznie nowego samo... Referat Rozwoju i Inwestycji 2018-11-26 14:00:00 Inquiry go to
166549 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wielkich Lni... Referat finansów i podatków 2018-10-29 14:30:00 Inquiry go to
165109 Wykonanie operatów szacunkowych określających wart... Referat finansów i podatków 2018-10-23 14:00:00 Inquiry go to
163921 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Wielkich Lni... Referat finansów i podatków 2018-10-19 12:00:00 Inquiry go to
161424 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości... Referat finansów i podatków 2018-10-09 14:00:00 Inquiry go to
159116 Jednokrotne koszenie poboczy dróg gminnych wraz z ... Referat finansów i podatków 2018-10-01 13:00:00 Inquiry go to
153745 Dowóz uczniów po zajęciach organizowany w ramach p... Referat Rozwoju i Inwestycji 2018-09-07 11:00:00 Inquiry go to
153224 Usługi studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół... Referat Rozwoju i Inwestycji 2018-09-07 10:00:00 Inquiry go to
150606 Usługi studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół... Referat finansów i podatków 2018-08-29 13:00:00 Inquiry go to
149318 Dowóz uczniów po zajęciach organizowany w ramach p... Referat Rozwoju i Inwestycji 2018-08-09 14:00:00 Inquiry go to
148226 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w mie... Referat finansów i podatków 2018-08-02 13:30:00 Inquiry go to
145652 Dowóz uczniów po zajęciach organizowany w ramach p... Referat Rozwoju i Inwestycji 2018-07-18 12:16:00 Inquiry go to
144231 Zakup wraz instalacją oraz wdrożeniem systemu zarz... Referat finansów i podatków 2018-07-12 14:00:00 Inquiry go to
142529 Remont drogi wewnętrznej oznaczonej numerem geodez... Referat finansów i podatków 2018-07-06 12:00:00 Inquiry go to
136358 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów za... Referat finansów i podatków 2018-06-05 15:00:00 Inquiry go to