Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TTR.2232.209.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla instalacji Wody Lodowej w zakresie podłączenia do niej central wentylacyjnych K14, K22, K24, K35 i K36 na maszynowniach wentylacji w budynku M-VD, na poziomie "-1" zlokalizowanych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II.

Deadlines:
Published : 19-09-2023 08:42:00
Placing offers : 03-10-2023 08:41:00
Offers opening : 03-10-2023 08:46:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla instalacji Wody Lodowej w zakresie podłączenia do niej central wentylacyjnych K14, K22, K24, K35 i K36 na maszynowniach wentylacji w  budynku M-VD, na poziomie "-1" zlokalizowanych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. św. Jana Pawła II.

 

 

Numer ogłoszenia: TTR.2232.209.2023

Data ogłoszenia: 19.09.2023r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

 

Informacje dotyczące zamówienia:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla instalacji Wody Lodowej w zakresie podłączenia do niej central wentylacyjnych K14, K22, K24, K35 i K36 na maszynowniach wentylacji w  budynku M-VD, na poziomie "-1" zlokalizowanych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II.

 

Zgodnie z wyszczególnieniem zakresu robót ujętym w Załączniku nr 1.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 03.10.2023r. roku do godziny 10.00 

Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przez platformę zakupową lub w formie papierowej złożonej na Dzienniku podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V (Dziennik Podawczy).

 

Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej.

 

Osoba do kontaktu:

Tomasz Wielkiewicz

Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu

Tel. 12 614 32 98 lub 519-837-755, pon—pt 8.00-14.00

e-mail: t.wielkiewicz@szpitaljp2.krakow.pl

 

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy.

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z roszczeniami wobec zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

 

Warunki zgłaszania ofert:

- Wykonawca może zaproponować tylko jedną ofertę cenową i nie może jej zmienić.

- Oferta musi zawierać zaakceptowany  przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis
z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi Załącznik nr 3.

- Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do: złożenia oferty i podpisania umowy.

- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza cenowego (Załącznik nr 2).

- Oferta niekompletna nie będzie brana pod uwagę.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 -  wzór umowyW przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_M Vd projekt instalacji WL.docx docx 16.26 2023-09-19 08:42:00 Proceeding
Zał 1 Opis przedmiotu Zamówienia.docx docx 14.5 2023-09-19 08:42:00 Proceeding
Zał 2 Formularz ofertowy, załacznik nr (1).doc doc 36 2023-09-19 08:42:00 Proceeding
Zał 3 U M O W A projekt v.1 rev WN.docx docx 26.74 2023-09-19 08:42:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_04102023-1.docx docx 10.94 2023-10-04 06:25:20 Public message

Announcements

2023-10-04 06:25 Jarosław Kula INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Postępowanie: TTR.2232.209.2023
Dla zadania:
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla instalacji Wody Lodowej w zakresie podłączenia do niej central wentylacyjnych K14, K22, K24, K35 i K36 na maszynowniach wentylacji w budynku M-VD, na poziomie "-1" zlokalizowanych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. św. Jana Pawła II.

Lp.
Nazwa firmy
Kwota gross zł
Uwagi
1.
KR Instal – Katarzyna Rutkowska – Błaszczyk, 31-481 Kraków, ul. Promienistych nr 5, lok. 1,
NIP 7752551798
66 000,-

2.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe TAWIMEX Sp. z o.o.
30-819 Kraków, ul. Górników 13
NIP 6770052473
38 130,-

3.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Inżynieryjne
ELMARR Ł. Drążek M. Drążek S.C.,
35-211 Rzeszów, ul. Mikołaja Reja 12
NIP 5170335481
37 500,-

4.
eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz,
42-218 Częstochowa, ul. Borelowskiego 29
NIP 9491547651
30 627,-


Wygrywa firma eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz z najniższą ofertą
100 % cena – 30 627,- zł brutto

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla instalacji Wody Lodowej w zakresie podłączenia do niej central wentylacyjnych K14, K22, K24, K35 i K36 na maszynowniach wentylacji w budynku M-VD, na poziomie "-1" zlokalizowanych na terenie Krakowskieg Zadanie obejmuje wykonanie: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji Wody Lodowej z budynku M-VB dla podłączenia central klimatyzacyjnych K14, K22, K24, K35 i K36 znajdujących się na maszynowniach nr 1, 2 i 3 w Budynku M-VD, która zawiera: - inwentaryzację urządzeń podlegających opracowaniu w ramach przygotowania dokumentacji projektu wykonawczego, - dobór chłodnic wodnych dla central wentylacyjnych (w instalacji roztwór glikolu 1:3), - dobór zaworów 3-y drogowych z siłownikiem, - dobór zaworów regulacyjnych przepływu czynnika chłodniczego, - dobór filtrów wodnych, - dobór rur instalacji Wody Lodowej, - dobór armatury: zawory, odpowietrzniki, zawory bezpieczeństwa itp. - wyznaczenie tras instalacji, - dobór izolacji termicznej na rurach, - dobór ofasowania (oblachowania) rur instalacji prowadzonych na zewnątrz budynków, - dobór przewodów dla elementów automatyki na instalacji, - wyznaczenie tras kablowych, - schematy i zakres dostosowania szaf automatyki sterowania do zabudowanych urządzeń, - opracowanie wytycznych dla zmian w algorytmach sterowania oraz zmian na wizualizacji BMS pracy central (Zamawiający dopuszcza wykonanie opracowania na istniejących urządzeniach lub dostawę autorskich rozwiązań po akceptacji), - opracowanie wytycznych dla demontażu układów chłodniczych w centralach, - opracowanie wytycznych dla utylizacji czynnika chłodniczego, oleju i urządzeń chłodniczych. 2. Opracowanie przedmiaru robót ze szczegółowym doborem urządzeń i materiałów oraz uwzględnieniem prac koniecznych do wykonania. 3. Opracowanie kosztorysu dla robót ze szczegółowym uwzględnieniem dobranych urządzeń i materiałów oraz prac koniecznych do wykonania robót wg aktualnych KNR. 4. Opracowanie STWiOR. 1 set Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3334 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 60 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 280