Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.70.2023 Dostawa różnych wyrobów medycznych m.in. czepków, masek, folii, drenaży, obwodów, filtrów, łączników, cewników, igieł, papierów, balonów

Deadlines:
Published : 06-09-2023 09:57:00
Placing offers : 08-11-2023 09:00:00
Offers opening : 08-11-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DZ 271 70 2023.doc doc 1784 2023-09-06 09:57:00 Proceeding
OGŁOSZENIE S.pdf pdf 478.94 2023-09-06 09:57:00 Proceeding
espd-request.xml xml 86.99 2023-09-06 09:57:00 Proceeding
Szacunkowa wartość.pdf pdf 539.57 2023-09-06 09:58:21 Public message
OGŁOSZENIE ZMIANA.pdf pdf 64.24 2023-10-10 09:10:39 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 543.53 2023-10-10 09:10:39 Public message
OGŁOSZENIE ZMIANA II.pdf pdf 64.38 2023-10-18 09:11:25 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert II.pdf pdf 543.59 2023-10-18 09:11:25 Public message
ODPOWIEDZI.pdf pdf 757.1 2023-10-24 09:19:06 Public message
Zmodyfikowany Pakiet 9.docx docx 15.85 2023-10-24 09:19:06 Public message
OGŁOSZENIE ZMIANA III.pdf pdf 64.39 2023-10-24 09:19:06 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert III.pdf pdf 546.47 2023-10-24 09:19:06 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA.pdf pdf 488.68 2023-11-08 13:36:07 Public message
OFERTY ZAŁĄCZNIK.xlsx xlsx 24.46 2023-11-08 13:36:07 Public message
Wybór.pdf pdf 552.56 2023-12-05 11:08:48 Public message
Wybór II.pdf pdf 556.04 2023-12-11 13:55:53 Public message

Announcements

2023-12-11 13:55 Nina Zamojska Informacja o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór II.pdf

2023-12-05 11:08 Nina Zamojska Informacja o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór.pdf

2023-11-08 13:36 Nina Zamojska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

OFERTY ZAŁĄCZNIK.xls [...].xlsx

2023-10-24 09:19 Nina Zamojska Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi
Zmodyfikowany pakiet nr 9

ODPOWIEDZI.pdf

Zmodyfikowany Pakiet [...].docx

OGŁOSZENIE ZMIANA II [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

2023-10-18 09:11 Nina Zamojska Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

OGŁOSZENIE ZMIANA II [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

2023-10-10 09:10 Nina Zamojska Informacja o przedłużeniu terminu do składania i otwarcia ofert.

OGŁOSZENIE ZMIANA.pd [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

2023-09-06 09:58 Nina Zamojska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Szacunkowa wartość.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2354