Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.71.2023 Gazy medyczne

Deadlines:
Published : 16-08-2023 13:40:00
Placing offers : 18-09-2023 09:00:00
Offers opening : 18-09-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE 2023-OJS156-499603-pl.pdf pdf 161.58 2023-08-16 13:40:00 Proceeding
espd-request.xml xml 86.74 2023-08-16 13:40:00 Proceeding
SWZ 271-71-2023.docx docx 125.86 2023-08-16 13:40:00 Proceeding
SPROSTOWANE OGŁOSZENIE 2023-OJS161-510720-pl.pdf pdf 64.18 2023-08-23 13:28:27 Public message
ODPOWIEDZI.pdf pdf 372.62 2023-09-08 11:43:43 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 216.24 2023-09-08 11:54:56 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 216.64 2023-09-18 11:24:50 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 334.52 2023-09-19 13:59:40 Public message

Announcements

2023-09-19 13:59 Aneta Ambroży Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-18 11:24 Aneta Ambroży Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-08 11:54 Aneta Ambroży Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

2023-09-08 11:43 Aneta Ambroży Odpowiedzi

ODPOWIEDZI.pdf

2023-08-23 13:28 Aneta Ambroży Sprostowane ogłoszenie o zamówieniu.

SPROSTOWANE OGŁOSZEN [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446