Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.63.2023 DZ.271.63.2023 pn. Dostawa automatycznego systemu przygotowywania, dystrybucji i kontroli wydawanych produktów leczniczych oraz różne urządzenia i produkty medyczne

Deadlines:
Published : 16-08-2023 10:13:00
Placing offers : 19-12-2023 10:00:00
Offers opening : 19-12-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Warunkow Zamówienia

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_63.7z 7z 512.48 2023-08-16 10:13:00 Proceeding
ogłoszenie_o_zamówieniu_63 .pdf pdf 144.37 2023-08-16 10:16:33 Proceeding
kwota_szacunkowa _niedowidzący.docx docx 154.92 2023-08-16 10:34:54 Public message
kwota_szacunkowa.docx docx 155.13 2023-08-16 10:34:54 Public message
ogloszenie_zmian.pdf pdf 65.75 2023-09-15 09:17:28 Public message
przedłużenie.docx docx 154.57 2023-09-15 09:17:28 Public message
przedłużenie_niedowidzący.docx docx 154.63 2023-09-15 09:17:28 Public message
przedłużenie_2.docx docx 154.68 2023-09-25 09:12:24 Public message
przedłużenie_2_niedowidzący.docx docx 154.68 2023-09-25 09:12:24 Public message
ogłoszenie_zmian_2.pdf pdf 65.76 2023-09-25 09:12:24 Public message
przedłużenie_3.docx docx 154.66 2023-10-09 09:54:21 Public message
przedłużenie_niedowidzący.docx docx 154.63 2023-10-09 09:54:21 Public message
ogloszenie_zmian_3.pdf pdf 66.49 2023-10-09 09:54:21 Public message
przedłużenie_3 _niedowidzący.docx docx 154.64 2023-10-10 09:49:33 Public message
sprostowanie.docx docx 154.61 2023-10-10 09:49:33 Public message
sprostowanie_niedowidzacy.docx docx 154.51 2023-10-10 09:49:33 Public message
ogłoszenie_zmian_4.pdf pdf 65.51 2023-10-23 09:18:17 Public message
przedłużenie_4 _niedowidzący.docx docx 154.66 2023-10-23 09:18:17 Public message
przedłużenie_4.docx docx 154.79 2023-10-23 09:18:17 Public message
przedłużenie_5 _niedowidzący.docx docx 154.7 2023-11-03 09:30:56 Public message
przedłużenie_5.docx docx 154.76 2023-11-03 09:30:56 Public message
ogłoszenie_zmian_5.pdf pdf 65.5 2023-11-03 09:30:56 Public message
OGŁOSZENIE ZMIANA.pdf pdf 65.5 2023-11-17 09:13:29 Public message
przedłużenie_6 _niedowidzący.docx docx 154.69 2023-11-17 09:13:29 Public message
przedłużenie_6.docx docx 154.81 2023-11-17 09:13:29 Public message
ODPOWIEDZ_2.docx docx 74.86 2023-11-21 13:48:50 Public message
ODPOWIEDZ_2_niedowidzący.docx docx 74.95 2023-11-21 13:48:50 Public message
ODPOWIEDZI.docx docx 158.77 2023-11-21 13:48:50 Public message
ODPOWIEDZI_niedowidzący.docx docx 158.65 2023-11-21 13:48:50 Public message
ogłoszenie_zmiana_7.pdf pdf 65.52 2023-12-01 09:17:07 Public message
przedłużenie_7.docx docx 154.72 2023-12-01 09:17:07 Public message
przedłużenie_7_niedowidzący.docx docx 154.72 2023-12-01 09:17:07 Public message

Announcements

2023-12-01 09:17 Jolanta Ciepiela Ogłoszenie zmian, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert 7

ogłoszenie_zmiana_7. [...].pdf

przedłużenie_7.docx

przedłużenie_7_niedo [...].docx

2023-11-21 13:48 Jolanta Ciepiela Odpowiedzi na pytania

ODPOWIEDZ_2.docx

ODPOWIEDZ_2_niedowid [...].docx

ODPOWIEDZI.docx

ODPOWIEDZI_niedowidz [...].docx

2023-11-17 09:13 Jolanta Ciepiela Ogłoszenie zmian, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert 6

OGŁOSZENIE ZMIANA.pd [...].pdf

przedłużenie_6 _nied [...].docx

przedłużenie_6.docx

2023-11-03 09:30 Jolanta Ciepiela Ogłoszenie zmian, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert 5

przedłużenie_5 _nied [...].docx

przedłużenie_5.docx

ogłoszenie_zmian_5.p [...].pdf

2023-10-23 09:18 Jolanta Ciepiela Ogłoszenie zmian, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert 4

ogłoszenie_zmian_4.p [...].pdf

przedłużenie_4 _nied [...].docx

przedłużenie_4.docx

2023-10-10 09:49 Jolanta Ciepiela Sprostowanie

przedłużenie_3 _nied [...].docx

sprostowanie.docx

sprostowanie_niedowi [...].docx

2023-10-09 09:54 Jolanta Ciepiela Ogłoszenie zmian, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert 3

przedłużenie_3.docx

przedłużenie_niedowi [...].docx

ogloszenie_zmian_3.p [...].pdf

2023-09-25 09:12 Jolanta Ciepiela Ogłoszenie zmian, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert 2

przedłużenie_2.docx

przedłużenie_2_niedo [...].docx

ogłoszenie_zmian_2.p [...].pdf

2023-09-15 09:17 Jolanta Ciepiela Ogłoszenie zmian, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert

ogloszenie_zmian.pdf

przedłużenie.docx

przedłużenie_niedowi [...].docx

2023-08-16 10:34 Jolanta Ciepiela INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

kwota_szacunkowa _ni [...].docx

kwota_szacunkowa.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1779