Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-24/2023 Zakup doposażenia w ramach eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – II etap - uzupełnienie

Deadlines:
Published : 12-07-2023 14:54:00
Placing offers : 25-07-2023 09:00:00
Offers opening : 25-07-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 280.46 2023-07-12 14:54:12 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1116.3 2023-07-12 14:54:12 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 153.5 2023-07-12 14:54:12 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - formularze asortymentowo - cenowe.zip zip 1978.32 2023-07-12 14:54:12 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 153 2023-07-12 14:54:12 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 138.5 2023-07-12 14:54:12 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy_.pdf pdf 714.42 2023-07-12 14:54:12 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.26 2023-07-20 08:55:12 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-24-2023 (1).pdf pdf 906.26 2023-07-20 08:55:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_24 2023.pdf pdf 487.64 2023-07-25 11:50:52 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-24-2023_Strona.pdf pdf 481.98 2023-08-21 14:20:27 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-24-2023.pdf pdf 362.71 2023-07-25 09:00:00 Public message

Announcements

2023-08-21 14:20 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-07-25 11:50 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert _ DZP - 24/2023

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-25 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-07-20 08:55 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446