Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 231/2023/TP-I/DZP Dostawa nowego sprzętu oraz akcesoriów laboratoryjnych do jednostek UWM w Olsztynie

Deadlines:
Published : 28-06-2023 09:18:00
Placing offers : 06-07-2023 10:00:00
Offers opening : 06-07-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 176.31 2023-06-28 09:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 227.48 2023-06-28 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 177.5 2023-06-28 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 84 2023-06-28 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 66 2023-06-28 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 201.64 2023-06-28 09:18:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 179.46 2023-07-03 07:11:52 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 189.38 2023-06-29 10:50:27 Public message
zmod.Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 177.5 2023-06-29 10:50:27 Public message
zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 204.76 2023-06-29 10:50:27 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 178.08 2023-06-30 12:12:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 221.99 2023-07-06 12:30:01 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 5 oraz 6.pdf pdf 154 2023-07-13 10:15:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 209.89 2023-07-13 10:15:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wybór po odstąpieniu.pdf pdf 213.91 2023-09-12 13:59:52 Public message

Announcements

2023-09-12 13:59 Paulina Gałązka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-07-13 10:15 Paulina Gałązka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 5 oraz 6

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-07-06 12:30 Paulina Gałązka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-06 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi w części 1: 5 018,40 zł brutto, w części 2: 6 002,40 zł brutto, w części 3: 4 798,68 zł brutto, w części 4: 8 886,75 zł brutto, w części 5: 4 900,00 zł brutto, w części 6: 7 300,00 zł brutto, w części 7: 3 900,00 zł brutto
2023-07-03 07:11 Paulina Gałązka Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-06-30 12:12 Paulina Gałązka Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-06-29 10:50 Paulina Gałązka Modyfikacja treści SWZ, zmodyfikowany załącznik nr 1 oraz nr 4 do SWZ

Modyfikacja SWZ.pdf

zmod.Załącznik nr 1 [...].doc

zmodyfikowany Załącz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401