Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.13.2023 Modernizacja dróg w gminie Olesno

Deadlines:
Published : 08-03-2023 08:37:00
Placing offers : 05-04-2023 09:55:00
Offers opening : 05-04-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2 oświadczenie.docx docx 30.04 2023-03-08 08:37:00 Proceeding
3.1 wykaz robót.doc doc 40 2023-03-08 08:37:00 Proceeding
3.2 wykaz osób.doc doc 40 2023-03-08 08:37:00 Proceeding
4 zobowiązanie.doc doc 67.5 2023-03-08 08:37:00 Proceeding
5 projekt umowy a.doc doc 161 2023-03-08 08:37:00 Proceeding
5 projekt umowy b.docx docx 108.27 2023-03-08 08:37:00 Proceeding
dokumentacja.zip zip 34894.7 2023-03-08 08:37:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.93 2023-03-08 08:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1018.21 2023-03-08 08:37:00 Proceeding
1 formularz ofertowy.doc doc 61.5 2023-03-08 08:37:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.81 2023-03-21 16:47:54 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ, przedłużenie TSO i TO.pdf pdf 361.05 2023-03-21 16:47:54 Public message
5 projekt umowy a29.03.2023.doc doc 165 2023-03-29 12:44:31 Public message
Kosztorys szacunkowy-Olesno ul Pieloka-ETAP I.xls xls 37 2023-03-29 12:44:31 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.03.3023.pdf pdf 36.18 2023-03-29 12:44:31 Public message
Olesno Pieloka KZT -PODZIAŁ NA ETAPY.pdf pdf 7836.24 2023-03-29 12:44:31 Public message
Parametry techniczne sieci wodociągowej.docx docx 22.35 2023-03-29 12:44:31 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ przedłużenie TSO i TO2.pdf pdf 915.58 2023-03-29 12:44:31 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 177.14 2023-04-05 10:58:16 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 337.14 2023-04-20 08:51:50 Public message

Announcements

2023-04-20 08:51 Kamil Brzęczek Wybór oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-20 08:43 Kamil Brzęczek The message was withdrawn by the Buyer.
2023-04-05 10:58 Kamil Brzęczek Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-05 09:55 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
zadanie częściowe nr 1: 564.609,72 zł
zadanie częściowe nr 2: 2.044.224,30 zł
2023-03-29 12:44 Kamil Brzęczek Ogłoszenie o zmianie tso, too i tzo, wyjaśnienia swz, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5 projekt umowy a29. [...].doc

Kosztorys szacunkowy [...].xls

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Olesno Pieloka KZT - [...].pdf

Parametry techniczne [...].docx

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-03-21 16:47 Kamil Brzęczek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana tso, too, tzo.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1309