Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 006/2023 Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO).

Deadlines:
Published : 28-02-2023 13:14:00
Placing offers : 17-03-2023 10:00:00
Offers opening : 17-03-2023 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2023BZP 00113990 z 28.02.2023.pdf pdf 2271 2023-02-28 13:14:00 Proceeding
06_2023 SWZ+załączniki.7z 7z 36105.45 2023-02-28 13:14:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ 03.03.2023.docx docx 189.68 2023-03-03 09:31:45 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 09.03.2023.docx docx 194.19 2023-03-13 10:26:35 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 13.03.2023r..pdf pdf 187.6 2023-03-13 10:26:35 Public message
006_2023 zał. 4 kosztorys ofertowy ZAMIENNY.xlsx xlsx 19.98 2023-03-13 10:26:35 Public message
006_2023 informacje z otwarcia ofert.docx docx 186.61 2023-03-17 11:36:20 Public message

Announcements

2023-03-17 11:36 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert

006_2023 informacje [...].docx

2023-03-17 10:07 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 303.368,00 PLN, w tym:
ZDMiKP – 210.115,55 PLN
MWiK – 93.252,45 PLN
2023-03-13 10:26 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku zamieszcza Wyjaśnienia treści SWZ i ZMIANĘ Nr 1 SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.03.2023r.

Wyjaśnienia treści S [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

006_2023 zał. 4 kosz [...].xlsx

2023-03-03 09:31 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 543