Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.12.2023 Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie

Deadlines:
Published : 17-02-2023 13:03:00
Placing offers : 15-03-2023 09:55:00
Offers opening : 15-03-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 formularz ofertowy.doc doc 61 2023-02-17 13:03:13 Proceeding
2 oświadczenie.docx docx 29.99 2023-02-17 13:03:13 Proceeding
3.1 wykaz robót.doc doc 40 2023-02-17 13:03:13 Proceeding
3.2 wykaz osób.doc doc 43 2023-02-17 13:03:13 Proceeding
4 zobowiązanie.doc doc 67.5 2023-02-17 13:03:13 Proceeding
5 projekt umowy.docx docx 112.75 2023-02-17 13:03:13 Proceeding
dokumentacja.zip zip 72040.69 2023-02-17 13:03:14 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.53 2023-02-17 13:03:14 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1036.37 2023-02-17 13:03:14 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.22 2023-03-03 13:52:11 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ, przedłużenie TSO i TO.pdf pdf 398.88 2023-03-03 13:52:11 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.87 2023-03-09 16:50:07 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia09.03.23.pdf pdf 37.87 2023-03-10 12:00:32 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ, przedłużenie TSO i TO2.pdf pdf 838.62 2023-03-10 12:00:32 Public message
860_K13 - Zbiornik - rysunek zbrojeniowy - rev.01.pdf pdf 582.43 2023-03-10 12:05:25 Public message
860_K22 - Brodzik przejściowy dla niepełnosprawnych - zbrojenie.pdf pdf 80.1 2023-03-10 12:05:25 Public message
doc00373820200702111018.pdf pdf 492.88 2023-03-10 12:05:25 Public message
image003.jpg jpg 51.84 2023-03-10 12:05:25 Public message
PW_rys. A9.pdf pdf 200.6 2023-03-10 12:05:25 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 115.94 2023-03-15 15:32:59 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 330.12 2023-03-28 13:57:09 Public message

Announcements

2023-03-28 13:57 Kamil Brzęczek Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-15 15:32 Kamil Brzęczek Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-15 09:55 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20.000.000,00 złotych
2023-03-10 12:05 Kamil Brzęczek Załączniki do odpowiedzi

860_K13 - Zbiornik - [...].pdf

860_K22 - Brodzik pr [...].pdf

doc00373820200702111 [...].pdf

image003.jpg

PW_rys. A9.pdf

2023-03-10 12:00 Kamil Brzęczek Wyjaśnienia SWZ, modyfikacja TSO i TOO

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-03-09 16:50 Kamil Brzęczek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-03 13:52 Kamil Brzęczek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4933