Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.10.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową w ul. Małe Przedmieście oraz ul. Eichendorffa w Oleśnie

Deadlines:
Published : 17-02-2023 12:58:00
Placing offers : 06-03-2023 09:55:00
Offers opening : 06-03-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 formularz ofertowy.doc doc 55 2023-02-17 12:58:00 Proceeding
2 oświadczenie.docx docx 21.88 2023-02-17 12:58:00 Proceeding
3 projekt umowy.doc doc 130.5 2023-02-17 12:58:00 Proceeding
3.0 swz.pdf pdf 809.11 2023-02-17 12:58:00 Proceeding
Mapa.png png 1199.88 2023-02-17 12:58:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.32 2023-02-17 12:58:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.67 2023-02-27 07:50:00 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ, przedłużenie TSO i TO.pdf pdf 804.2 2023-03-03 10:00:01 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 192.81 2023-03-07 16:54:57 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 346.69 2023-03-28 16:45:22 Public message

Announcements

2023-03-28 16:45 Kamil Brzęczek Wybór oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-07 16:54 Kamil Brzęczek Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-06 09:55 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 29.000,00 złotych
2023-03-03 10:00 Kamil Brzęczek Wyjaśnienia swz odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-02-27 07:50 Kamil Brzęczek ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 877