Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSZ-EP-63/2022 Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób dializowanych

Deadlines:
Published : 30-12-2022 10:54:00
Placing offers : 14-02-2023 08:00:00
Offers opening : 14-02-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 30.12.2022-OJS252-734787-pl.pdf pdf 152.46 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
SWZ 63.2022 Dializy.pdf pdf 690.53 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 1 do umowy 63.2022-2.xls xls 29 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 1. Formularz oferty 63.2022.doc doc 232 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 2 do umowy 63.2022-1.docx docx 176.61 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 2 Projektowane Postanowienia Umowy 63.2022-22.12.2022-1.doc doc 309.5 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 3 do umowy 63.2022.xls xls 28.5 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 3 JEDZ 63.2022.zip zip 83.9 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 4 do umowy 63.2022-umowa powierzenia.doc doc 133.5 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 4 Oświadczenie wykonawcy nowe podstawy wykluczenia 63.2022.doc doc 213.5 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 5 Oświadczenie podmiotu udostęniającego zasoby nowe podst. wykl 63.2022.doc doc 212 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 6 Inf. dot. grupy kapitałowej 63.2022.doc doc 148.5 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 7 Oświadczenie wykonawcy o aktualności z art. 125 ust. 1 63.2022-1.doc doc 164.5 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 8 Oświadczenie podm. udost. zasoby o aktualności z art. 125 ust. 1 63.2022.doc doc 165 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 9 Wykaz usług 63.2022 .doc doc 218 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 10 Wykaz osób 63.2022.doc doc 98 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 11 Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających 63.2022.doc doc 260 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 12 Oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu 63.2022.doc doc 76.5 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 13 Oświadczenie wykonawcy o aktualności nowe podstawy wykluczenia 63.2022.doc doc 175.5 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Zał. 14 Oświadczenie podm. udost. zas. o aktualności nowe podstawy wykluczenia 63.2022.doc doc 181 2022-12-30 10:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 24.01.2023-OJS017-046942-pl.pdf pdf 67.22 2023-01-24 09:11:45 Public message
WSZ.EP.63.2022.91.2023-sig.pdf pdf 879.89 2023-01-24 09:11:45 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 01.02.2023-OJS023-064752-pl.pdf pdf 66.62 2023-02-01 09:24:46 Public message
WSZ.EP.63.2022.150.2023-sig.pdf pdf 896.04 2023-02-01 09:24:46 Public message
WSZ.EP.63.2022.151.2023-sig.pdf pdf 1000.89 2023-02-01 09:24:46 Public message
Załącznik do pisma nr WSZ.EP.2022.150.2023-sig.pdf pdf 550.05 2023-02-01 09:24:46 Public message
WSZ.EP.63.2022.194.2023-sig.pdf pdf 884.48 2023-02-14 10:04:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert 63.2022.pdf pdf 679.59 2023-02-15 10:19:49 Public message

Announcements

2023-02-15 10:19 Żaneta Borowska Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 15.02.2023 roku

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-14 10:04 Żaneta Borowska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, pismo nr WSZ-EP-63/2022/194/2023 z dnia 14.02.2023 roku

WSZ.EP.63.2022.194.2 [...].pdf

2023-02-01 09:24 Żaneta Borowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w dniu 27.01.2023 roku, opublikowane w dniu 01.02.2023 roku
Wyjaśnienia do SWZ - pismo nr WSZ-EP-63/2022/150/2023 z dnia 27.01.2023 roku
Załącznik do pisma nr WSZ-EP-63/2022/150/2023 z dnia 27.01.2023 roku
Informacja o zmianie treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo nr WSZ-EP-63/2022/151/2023 z dnia 27.01.2023 roku

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

WSZ.EP.63.2022.150.2 [...].pdf

WSZ.EP.63.2022.151.2 [...].pdf

Załącznik do pisma n [...].pdf

2023-01-24 09:11 Żaneta Borowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w dniu 19.01.2023 roku, opublikowane w dniu 24.01.2023 roku
Informacja o zmianie treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo nr WSZ-EP-63/2022/91/2023 z dnia 19.01.2023 roku

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

WSZ.EP.63.2022.91.20 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1089