Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP.271.48.OR.2022 Dostawa artykułów higienicznych dla Urzędu Miasta Radlin.

Zamówienia Publiczne
Miasto Radlin
Deadlines:
Published : 21-11-2022 08:56:00
Placing offers : 28-11-2022 08:00:00
Offers opening : 28-11-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów higienicznych dla Urzędu Miasta Radlin.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Kalkulacja cenowa.2. Istotne warunki realizacji zamówienia:

1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 dni od daty zawarcia umowy;

2) Istotne elementy postępowania zostały określone we wzorze umowy;

3) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy;

4) Kryterium oceny: Cena 100%,

5) W postępowaniu należy podać całkowity koszt brutto za wykonanie całości zamówienia wraz z dostawą;

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

7) Wykonawca zobowiązany jest załączyć skan karty produktu nieznanego z nazwy, w przypadku braku możliwości wskazania nazwy producenta towaru prosimy opisać typ/parametry oferowanego produktu.

8) Wykonawca dołącza wypełnioną Kalkulację cenową.

9) Wykonawca dołącza podpisane Oświadczenie nie podlaganie wykluczeniu art. 7.1.W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32/4590219

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie nie podlaganie wykluczeniu art. 7.1..odt odt 42.4 2022-11-21 08:56:00 Proceeding
Oświadczenie nie podlaganie wykluczeniu art. 7.1..pdf pdf 72.88 2022-11-21 08:56:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 52.38 2022-11-21 08:56:00 Proceeding
Kalkulacja cenowa.xls xls 8.5 2022-11-21 08:56:00 Proceeding

Announcements

2022-11-28 11:38 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano propozycję cenową nr 1, firmy: DABEX, Kołodziej i Jęczmionka sp. z o.o. ul. Żelazna 4, 41-709 Ruda Śląska.
wartość propozycji cenowej: 6 691,20 zł brutto
Słownie: sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 20/100

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 dni od daty zawarcia umowy;

Wykaz złożonych propozycji cenowych:

1. DABEX, Kołodziej i Jęczmionka sp. z o.o. ul. Żelazna 4, 41-709 Ruda Śląska;
cena: 6 691,20 zł brutto

2. INTER TEAM PRZEMYSŁAW RÓG, ul. Poligonowa 18, 44-251 Rybnik;
cena: 6 740,40 zł brutto

3.Firma “LONA” Ilona Nowak, ul. Główna 103, 41-508 Chorzów;
cena: 12 083,52 zł brutto

4. Firma GREG-POL Jolanta Nowak, ul. Sportowa 25/7, 41-608 Świętochłowice;
cena: 16 629,60 zł brutto

(Ceny po poprawieniu omyłek rachunkowych).


Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10 000,00 złotych brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. Miasto Radlin
Józefa Rymera 15
44-310, Radlin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6210 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kalkulacja cenowa - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć wypełnioną “Kalkulację cenową” (wzór znajduje się w załącznikach do postępowania); Attachment required (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 dni od daty zawarcia umowy; Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. (0)
4 Wzór umowy - Wzór umowy znajduje się w załącznikach do postępowania. Proszę się zapoznać i potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć odpowiedni dokument. Attachment required (0)
6 Oświadczenie nie podlaganie wykluczeniu art. 7.1. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć wypełnione “Oświadczenie nie podlaganie wykluczeniu art. 7.1.” (wzór znajduje się w załącznikach do postępowania); Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 279