Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00443623/01 Zakup i dostawa pojazdów służbowych (nr wewn. 75/22)

Deadlines:
Published : 17-11-2022 11:17:00
Placing offers : 28-11-2022 08:00:00
Offers opening : 28-11-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 do swz - Formularz ofertowy zad. 1.docx docx 32.54 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 1 do swz - Formularz ofertowy zad. 1.pdf pdf 351.03 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 2 do swz - Formularz ofertowy zad. 2.docx docx 28.38 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 2 do swz - Formularz ofertowy zad. 2.pdf pdf 333.97 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 3 do swz - Formularz ofertowy zad. 3.docx docx 28.22 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 3 do swz - Formularz ofertowy zad. 3.pdf pdf 325.69 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 4 do swz - Projekt umowy zad. 1.docx docx 26.72 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 4 do swz - Projekt umowy zad. 1.pdf pdf 275.1 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 5 do swz - Projekt umowy zad. 2.docx docx 26.55 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 5 do swz - Projekt umowy zad. 2.pdf pdf 282.2 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 6 do swz - Projekt umowy zad. 3.docx docx 26.43 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 6 do swz - Projekt umowy zad. 3.pdf pdf 282.3 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 7 do swz - Specyfikacja techniczna pojazdu dla zad. 1.docx docx 30.89 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 7 do swz - Specyfikacja techniczna pojazdu dla zad. 1.pdf pdf 289.09 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 8 do swz - Specyfikacja techniczna pojazdu dla zad. 2.docx docx 20.53 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 8 do swz - Specyfikacja techniczna pojazdu dla zad. 2.pdf pdf 323.12 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 9 do swz - Specyfikacja techniczna pojazdu zad. 3.docx docx 22.08 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 9 do swz - Specyfikacja techniczna pojazdu zad. 3.pdf pdf 330.85 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 10 do swz - Oświad. o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 16.65 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 10 do swz - Oświad. o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pdf 265.85 2022-11-17 11:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022-BZP 00443623-01 z dnia 2022-11-17.pdf pdf 201.43 2022-11-17 11:17:01 Proceeding
SWZ ds. 75.docx docx 60.92 2022-11-17 11:17:01 Proceeding
SWZ ds. 75.pdf pdf 445.61 2022-11-17 11:17:01 Proceeding
ZP 2844.pdf pdf 93.54 2022-11-21 15:39:59 Public message
Wyjaśnienia ds. 75.docx docx 17.95 2022-11-21 15:39:59 Public message
Inf. z otwarcia ofert ds. 75.docx docx 22.36 2022-11-28 11:23:39 Public message
informacja z otwarcia (1).pdf pdf 107.82 2022-11-28 11:23:39 Public message
Inf. o wyborze ds. 75.docx docx 20.98 2022-11-30 14:48:42 Public message
ZP 2974.pdf pdf 265.44 2022-11-30 14:48:42 Public message
ZP 2977.pdf pdf 106.22 2022-11-30 14:56:22 Public message
Inf. o unieważnieniu ds. 75.docx docx 17.72 2022-11-30 14:56:22 Public message

Announcements

2022-11-30 14:56 Agnieszka Syta Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w załączeniu przekazuje pismo o sygnaturze l.dz. ZP - 2977 /22 z dnia 30.11.2022r. tj. "Informację o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 2 i 3". Dokument w załączeniu. Z poważaniem st. insp. Agnieszka Syta Sekcja Zamówień Publicznych KWP zs. w Radomiu

ZP 2977.pdf

Inf. o unieważnieniu [...].docx

2022-11-30 14:48 Agnieszka Syta Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w załączeniu przekazuje pismo o sygnaturze l.dz. ZP - 2974 /22 z dnia 30.11.2022r. tj. "Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1". Dokument w załączeniu. Z poważaniem st. insp. Agnieszka Syta Sekcja Zamówień Publicznych KWP zs. w Radomiu

Inf. o wyborze ds. 7 [...].docx

ZP 2974.pdf

2022-11-28 11:23 Agnieszka Syta Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert ds. nr 75/22.

Z poważaniem

Ewa Piasta-Grzegorczyk

Inf. z otwarcia ofer [...].docx

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-28 08:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę gross 320.000,00 zł z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 200.000,00 zł brutto;
Zadanie nr 2 - 60.000,00 zł brutto;
Zadanie nr 3 - 60.000,00 zł brutto.
2022-11-21 15:39 Agnieszka Syta Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu w załączeniu przekazuje pismo o sygnaturze ldz. ZP-2844 /22 z dnia 21.11.2022r. tj. "Wyjaśnienia treści swz". Dokument w załączeniu.
Z poważaniem
st.insp. Agnieszka Syta
Sekcja Zamówień Publicznych
KWP zs. w Radomiu

ZP 2844.pdf

Wyjaśnienia ds. 75.d [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 499