Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.97.2022 DZ.271.97.2022 - Dostawa wraz z montażem mebli biurowych i medycznych oraz sprzętu AGD

Deadlines:
Published : 17-11-2022 08:22:00
Placing offers : 02-12-2022 09:00:00
Offers opening : 02-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ@DZ.271.97.2022.zip zip 723.31 2022-11-17 08:22:00 Proceeding
Ogłosz. o zam. DZ.271.97.2022.pdf pdf 102.99 2022-11-17 08:22:00 Proceeding
Mod 1 DZ.271.97.2022.pdf pdf 197.13 2022-11-24 09:24:53 Public message
ogłosz. o zm. ogłosz.1 DZ.271.97.2022.pdf pdf 38.9 2022-11-24 09:25:54 Public message
Wyj1i mod2 DZ.271.97.2022.pdf pdf 203.71 2022-11-24 14:41:28 Public message
załączniki nr 3 po mod. DZ.271.97.2022.zip zip 151.62 2022-11-24 14:41:28 Public message
Wyj2 do mod. DZ.271.97.2022.pdf pdf 190.34 2022-11-25 12:07:50 Public message
Mod 3 DZ.271.97.2022.pdf pdf 199.32 2022-11-28 14:29:57 Public message
zal. 3.1 po mod. 3 DZ.271.97.2022.xlsx xlsx 80.61 2022-11-28 14:29:57 Public message
ogłosz.o zm. ogłosz.2 DZ.271.97.2022.pdf pdf 38.9 2022-11-28 14:30:52 Public message
Inf. z otw. ofert DZ.271.97.2022.pdf pdf 199.83 2022-12-02 12:50:17 Public message
Rozstrzygnięcie-Str. DZ.271.97.2022-p.1.pdf pdf 200.08 2022-12-15 13:58:58 Public message
Rozstrzygnięcie-Str. DZ.271.97.2022-p.3.pdf pdf 209.4 2022-12-15 13:59:58 Public message
Rozstrzygnięcie-Str DZ.271.97.2022-p.2.pdf pdf 210.26 2022-12-16 09:32:16 Public message
Kwota na sfinans. zam. DZ.271.97.2022.pdf pdf 191.4 2022-12-02 09:00:00 Public message

Announcements

2022-12-16 09:32 Edyta Skrzyszewska Informacja o unieważnieniu postępowania - dot. pakietu nr 2

Rozstrzygnięcie-Str [...].pdf

2022-12-15 13:59 Edyta Skrzyszewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. pakietu nr 3

Rozstrzygnięcie-Str. [...].pdf

2022-12-15 13:58 Edyta Skrzyszewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. pakietu nr 1

Rozstrzygnięcie-Str. [...].pdf

2022-12-02 12:50 Edyta Skrzyszewska Informacja z otwarcia ofert

Inf. z otw. ofert DZ [...].pdf

2022-12-02 09:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Kwota na sfinans. za [...].pdf

2022-11-28 14:30 Edyta Skrzyszewska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2

ogłosz.o zm. ogłosz. [...].pdf

2022-11-28 14:29 Edyta Skrzyszewska Modyfikacja SWZ (3) - w tym załącznik nr 3.1 do SWZ po modyfikacji (dotyczy pakietu nr 1)

Mod 3 DZ.271.97.2022 [...].pdf

zal. 3.1 po mod. 3 D [...].xlsx

2022-11-25 12:07 Edyta Skrzyszewska Wyjaśnienia dot. modyfikacji SWZ (2)

Wyj2 do mod. DZ.271. [...].pdf

2022-11-24 14:41 Edyta Skrzyszewska Wyjaśnienia treści SWZ (1) i modyfikacja SWZ (2) - w tym załączniki nr 3.1, 3.2 i 3.3 do SWZ po modyfikacji

Wyj1i mod2 DZ.271.97 [...].pdf

załączniki nr 3 po m [...].zip

2022-11-24 09:25 Edyta Skrzyszewska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1

ogłosz. o zm. ogłosz [...].pdf

2022-11-24 09:24 Edyta Skrzyszewska Modyfikacja SWZ (1)

Mod 1 DZ.271.97.2022 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 887