Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przeprowadzenie analiz statystycznych

Deadlines:
Published : 22-11-2022 12:25:00
Placing offers : 28-11-2022 07:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w ramach usługi należy dokonać analiz statystycznych dotyczących wyników badań naukowych wraz z określeniem wykorzystanych metod analiz statystycznych, z krótkim uzasadnieniem ich wyboru. Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy wyniki badań w arkuszu Excel.


Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - format danych do specyfikacji zamówienia na analizy statystyczne

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna

Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą złożył Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w opisie potwierdzające warunki udziału w postępowaniu.


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opis przedmiotu zamówienia_Wytyczne do analiz statystycznych.docx docx 127.82 2022-11-22 12:25:00 Proceeding
Format danych do specyfikacji zamówienia na analizy statystyczne.xlsx xlsx 513.51 2022-11-22 12:25:00 Proceeding
platforma zakupowa - klauzula informacyjna.docx docx 114.34 2022-11-22 12:25:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE wykonawcy.docx docx 12.28 2022-11-22 12:25:00 Proceeding
WZÓR UMOWY.docx docx 29.55 2022-11-22 12:25:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE wykonawcy.docx docx 12.28 2022-11-22 12:25:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa analiz statystycznych zakres określony w załącznikach 1 service Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od podpisania umowy,proszę potwierdzić. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
5 Oświadczenie - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". Attachment required

OŚWIADCZENIE wykonaw [...].docx

(0)
6 Oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia i kompetencji do wykonanania przedmiotu zamówienia - proszę potwierdzić (0)
7 Wykaz wykonanych usług o których mowa w opisie wraz z referencjami - - co najmniej 3 usługi Attachment required (0)
8 Poświadczenie potwierdzające posiadanie licencjonowanego oprogramowania, o którym mowa w opisie - proszę potwierdzić (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 370