Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.92.2022 Dostawa wyrobów medycznych do hemofiltracji wraz z dzierżawą aparatów oraz innych wyrobów

Deadlines:
Published : 14-11-2022 14:03:00
Placing offers : 15-12-2022 09:00:00
Offers opening : 15-12-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 435.73 2022-11-14 14:03:00 Proceeding
2022-OJS219-631207-pl.pdf pdf 394.79 2022-11-14 14:03:00 Proceeding
espd-request(2).zip zip 70.88 2022-11-14 14:03:00 Proceeding
SWZ- wersja dla osób z niepełnosprawnością.pdf pdf 2888.86 2022-11-14 14:03:00 Proceeding
Pytania.docx docx 1215.23 2022-12-08 13:50:41 Public message
Informacja z otwarcia_92.pdf pdf 557.17 2022-12-15 14:38:31 Public message
Wynik 1.pdf pdf 460.07 2023-01-02 10:31:51 Public message
kwota przeznaczona na sfinansowanie.pdf pdf 533.51 2022-12-15 09:00:00 Public message

Announcements

2023-01-02 10:31 Małgorzata Błachut Częściowe rozstrzygnięcie postępowania (pakiety: 11,15,16,18,20,21,22)

Wynik 1.pdf

2022-12-15 14:38 Małgorzata Błachut Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-15 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-12-08 13:50 Małgorzata Błachut Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja umowy

Pytania.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1283