Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.90.2022 DZ.271.90.2022 pn. Kompleksowa usługa utrzymania czystości w tym prawidłowego stanu sanitarno – epidemiologicznego w obiektach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 11-11-2022 10:07:00
Placing offers : 29-12-2022 10:00:00
Offers opening : 29-12-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunkow Zamówienia

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu .pdf pdf 141.08 2022-11-11 10:07:00 Proceeding
SWZ@DZ.271.90.2022.7z 7z 27471.68 2022-11-11 10:07:00 Proceeding
kwota_szacunkowa.pdf pdf 502.41 2022-11-14 12:38:00 Public message
kwota_szacunkowa_niedowidzący.doc doc 893 2022-11-14 12:38:00 Public message
ogłoszenie_zmiana.pdf pdf 65.3 2022-12-13 09:19:42 Public message
przesunięcie.doc doc 894 2022-12-13 09:19:42 Public message
przesunięcie_słobowidzący.doc doc 893.5 2022-12-13 09:19:42 Public message
odpowiedzi.doc doc 1124.5 2022-12-14 13:45:44 Public message
odpowiedzi_słaobowidzący.doc doc 1125.5 2022-12-14 13:45:44 Public message
WZÓR UMOWY - zmiana w trakcie postępowania.docx docx 88.19 2022-12-14 13:45:44 Public message
ogłoszenie_zmiana_2.pdf pdf 70.33 2022-12-21 13:45:46 Public message
przesunięcie_2.doc doc 894 2022-12-21 13:45:46 Public message
przesunięcie_2_słabowidzący.doc doc 894.5 2022-12-21 13:45:46 Public message
odpowiedzi_2 _słabowidzący.doc doc 1077 2022-12-21 14:43:53 Public message
odpowiedzi_2.doc doc 1077.5 2022-12-21 14:43:53 Public message
WZÓR UMOWY - zmiana w trakcie postępowania.docx docx 88.38 2022-12-21 14:43:53 Public message
zmiana_ogłoszenia_2.pdf pdf 65.42 2022-12-23 09:44:29 Public message
info_otwarcie.pdf pdf 446.94 2022-12-29 11:31:05 Public message
info_otwarcie_słabowidzący.doc doc 1040.5 2022-12-29 11:31:05 Public message
info_otwarcie -sprostowanie.pdf pdf 451.28 2022-12-30 10:13:40 Public message
info_otwarcie -sprostowanie _słabowidzący.doc doc 1041.5 2022-12-30 10:13:40 Public message
wynik_internet _niewidomi.doc doc 1043 2023-01-10 13:48:41 Public message
wynik_internet.doc doc 1043 2023-01-10 13:48:41 Public message

Announcements

2023-01-10 13:48 Jolanta Ciepiela Wynik

wynik_internet _niew [...].doc

wynik_internet.doc

2022-12-30 10:13 Jolanta Ciepiela Informacja z otwarcia ofert- sprostowanie

info_otwarcie -spros [...].pdf

info_otwarcie -spros [...].doc

2022-12-29 11:31 Jolanta Ciepiela Informacja z otwarcia ofert

info_otwarcie.pdf

info_otwarcie_słabow [...].doc

2022-12-23 09:44 Jolanta Ciepiela Zmiana ogłoszenia

zmiana_ogłoszenia_2. [...].pdf

2022-12-23 09:36 Jolanta Ciepiela The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-21 14:43 Jolanta Ciepiela Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi_2 _słabow [...].doc

odpowiedzi_2.doc

WZÓR UMOWY - zmiana [...].docx

2022-12-21 13:45 Jolanta Ciepiela Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie_zmiana_2. [...].pdf

przesunięcie_2.doc

przesunięcie_2_słabo [...].doc

2022-12-14 13:45 Jolanta Ciepiela Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi.doc

odpowiedzi_słaobowid [...].doc

WZÓR UMOWY - zmiana [...].docx

2022-12-13 09:19 Jolanta Ciepiela Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie_zmiana.pd [...].pdf

przesunięcie.doc

przesunięcie_słobowi [...].doc

2022-11-14 12:38 Jolanta Ciepiela INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

kwota_szacunkowa.pdf

kwota_szacunkowa_nie [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1533