Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DFA.241.02.2022 ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARPACZU W OKRESIE OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 14-11-2022 09:18:00
Placing offers : 24-11-2022 10:00:00
Offers opening : 24-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy.docx docx 44.74 2022-11-14 09:18:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 110.9 2022-11-14 09:18:00 Proceeding
SWZ_opieka całość.pdf pdf 375.12 2022-11-14 09:18:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 43.45 2022-11-15 11:27:29 Proceeding
zmiana SWZ.pdf pdf 113.97 2022-11-15 11:27:29 Proceeding
zmiana SWZ.pdf pdf 113.97 2022-11-15 11:26:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 173.18 2022-11-24 11:51:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 117.31 2022-12-02 13:11:29 Public message
Informacja o unieważnieniu czynności.pdf pdf 119.78 2022-12-20 08:31:39 Public message
II_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 117.35 2022-12-27 10:59:12 Public message

Announcements

2022-12-27 10:59 Ewa HIRSCH wybór najkorzystniejszej oferty (II)

II_informacja o wybo [...].pdf

2022-12-20 08:31 Ewa HIRSCH informacja o unieważnieniu czynności

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-12-02 13:11 Ewa HIRSCH wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-24 11:51 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 285.600,00 zł gross
2022-11-15 11:26 Ewa HIRSCH zmiana treści SWZ

zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 507