Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.95.2022 Świadczenie usługi serwisowania angiografu produkcji Philips typu Azurion 3M12 w zakresie przeprowadzenia przeglądów technicznych i napraw wraz z zapewnieniem części zamiennych

Deadlines:
Published : 07-11-2022 10:47:00
Placing offers : 08-12-2022 09:00:00
Offers opening : 08-12-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 86.95 2022-11-07 10:47:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 139.05 2022-11-07 10:47:00 Proceeding
SWZ 95.zip zip 510.75 2022-11-07 10:47:00 Proceeding
Załączniki do wzoru umowy.zip zip 34.09 2022-11-07 10:47:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 227.89 2022-11-29 14:11:29 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ - wersja dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.pdf pdf 149.75 2022-11-29 14:11:29 Public message
Zał. nr 2 OPIS STANDARDÓW OBSŁUGI ze zmianą.xlsx xlsx 11.61 2022-11-29 14:11:29 Public message
Zmiana treści SWZ (termin).pdf pdf 160.1 2022-12-02 12:27:41 Public message
Zmiana treści SWZ (termin) - wersja dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.pdf pdf 94.9 2022-12-02 12:27:41 Public message
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 66.53 2022-12-02 12:27:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 267.78 2022-12-08 11:07:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert - wersja dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.pdf pdf 134.39 2022-12-08 11:07:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 436.92 2023-01-05 12:04:13 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 303.95 2022-12-08 09:00:00 Public message

Announcements

2023-01-05 12:04 Eliza Skalmierska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-08 11:07 Eliza Skalmierska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-08 09:00 Buyer message Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-12-02 12:27 Eliza Skalmierska Zmiana treści SWZ - przedłużenie terminu

Zmiana treści SWZ (t [...].pdf

Zmiana treści SWZ (t [...].pdf

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2022-11-29 14:11 Eliza Skalmierska Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Zał. nr 2 OPIS STAND [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 478