Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7013.2.2022 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 31-10-2022 10:25:00
Placing offers : 16-11-2022 10:00:00
Offers opening : 16-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy.docx docx 578.98 2022-10-31 10:25:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.43 2022-10-31 10:25:00 Proceeding
SWZ_Drogi_i_most_2022_2.pdf pdf 949.01 2022-10-31 10:25:00 Proceeding
przetarg_drogi_most_dok.zip zip 143929.21 2022-10-31 10:25:00 Proceeding
załącznik Nr 1B.docx docx 555.11 2022-11-04 12:41:39 Proceeding
zapytanie04.11.2022.pdf pdf 1151.25 2022-11-04 12:41:39 Proceeding
zmiana ogłoszeia.pdf pdf 47.31 2022-11-04 12:41:39 Proceeding
informacja z otwarcia ofert_2.pdf pdf 261.05 2022-11-16 12:32:56 Public message
informacja o unieważnieniu_www.pdf pdf 298.99 2022-11-25 10:25:42 Public message

Announcements

2022-11-25 10:25 Ewa HIRSCH unieważnienie postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2022-11-16 12:32 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 7.700.000,00 (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych brutto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1107