Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.312.7.2022 Remont wentylacji mechanicznej w Sali Kina Zamek oraz w pomieszczeniu nr 104 (zaplecze kina) wraz z remontem bieżącym pomieszczenia 104 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Deadlines:
Published : 07-10-2022 11:23:00
Placing offers : 26-10-2022 10:00:00
Offers opening : 26-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.13 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 650.8 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 33.21 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykl. oraz spełnianiu warunków.docx docx 55.34 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 514.36 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx docx 24.5 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz z oświadczeniem.docx docx 25.13 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualnośc informacji.docx docx 52.78 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc doc 44.5 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 62.35 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 168.33 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - DP - Decyzja nr 510_19.pdf pdf 920.64 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - DP - PB_Rem_biez_z_elem_przebud.pdf pdf 12753 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - DP - STWiOR_zad_II_pr_rem_w_skrzyd_wschod.pdf pdf 4444.55 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ - DP - PB_Rem_went_mech_w_sal_kina.pdf pdf 11308.25 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 14 do SWZ - DP - STWiOR_Rem_went_mech_w_sal_kina.pdf pdf 2318.11 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 15 do SWZ - DP - Przedmiar_robót.pdf pdf 241.66 2022-10-07 11:23:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 339.95 2022-10-26 14:06:55 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.22 2022-10-27 15:05:52 Public message

Announcements

2022-10-27 15:05 Katarzyna Pieciukiewicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-26 14:06 Katarzyna Pieciukiewicz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-10-26 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 538 708,79 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 369