Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 052/2022 Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w Bydgoszczy w 2022 r.

Deadlines:
Published : 06-10-2022 13:15:00
Placing offers : 27-10-2022 10:00:00
Offers opening : 27-10-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00380868_01 z dnia 06.10.2022.pdf pdf 152.52 2022-10-06 13:15:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.7z 7z 6303.46 2022-10-06 13:15:00 Proceeding
052_2021 - Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ z dnia 17.10.2022.pdf pdf 1142.46 2022-10-17 14:16:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022_BZP 00395745_01 z dnia 17.10.2022 r..pdf pdf 39 2022-10-17 14:16:02 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022_BZP 00395899_01 z dnia 17.10.2022.pdf pdf 51.1 2022-10-17 14:16:02 Public message
Wyjaśnienia i Zmiana nr 2 treści SWZ z dnia 21.10.2022.7z 7z 1088.97 2022-10-21 13:41:29 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022_BZP 00404552_01 z dnia 21.10.2022 r..pdf pdf 39 2022-10-21 13:41:29 Public message
052_2022 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 918.97 2022-10-27 15:11:28 Public message
052_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 800.39 2022-11-04 14:14:25 Public message
052 _2022 - informacja z otwarcia ofert dodatkowych - Część 2.pdf pdf 971.59 2022-11-09 13:39:30 Public message
052_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 801.58 2022-11-16 14:39:59 Public message

Announcements

2022-11-16 14:39 Julia Suchocka Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w załączonym pliku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla Części 2.

052_2022_Informacja [...].pdf

2022-11-09 13:39 Julia Suchocka Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert dodatkowych - dla Części 2.

052 _2022 - informac [...].pdf

2022-11-04 14:14 Julia Suchocka Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w załączonym pliku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla Części 1.

052_2022_Informacja [...].pdf

2022-10-27 15:11 Julia Suchocka W dniu 27.10.2022 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

052_2022 informacje [...].pdf

2022-10-27 10:07 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego, zamierza przeznaczyć łącznie kwotę brutto: 1 300 696,34 PLN, w tym odpowiednio na części I – 474 723,42 PLN, oraz na część II – 825 972,92 PLN.
2022-10-21 13:41 Julia Suchocka Zamawiający w poniższym pliku udostępnia Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00404552/01 z dnia 21.10.2022 r.

Wyjaśnienia i Zmiana [...].7z

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-17 14:16 Julia Suchocka Zamawiający w poniższym pliku udostępnia Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00395745/01 oraz 2022/BZP 00395899/01 z dnia 17.10.2022 r.

052_2021 - Wyjaśnien [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1317