Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.84.2022 Świadczenie usługi serwisowania sprzętu produkcji Siemens w zakresie przeprowadzenia przeglądów technicznych, napraw aparatury medycznej wraz z zapewnieniem części zamiennych Świadczenie usługi serwisowania sprzętu produkcji Siemens w zakresie przeprowadzenia przeglądów technicznych, napraw aparatury medycznej wraz z zapewnieniem części zamiennych dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

Deadlines:
Published : 05-10-2022 14:42:00
Placing offers : 14-11-2022 09:00:00
Offers opening : 14-11-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załacznikami.zip zip 520.17 2022-10-05 14:42:00 Proceeding
Załączniki do wzoru umowy.zip zip 43.36 2022-10-05 14:42:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 142.23 2022-10-05 14:42:00 Proceeding
JEDZ DZ.271.84.2022.xml xml 87.35 2022-10-05 14:42:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 79.18 2022-10-28 14:59:51 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.pdf pdf 337.5 2022-10-28 15:01:40 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - wersja dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.pdf pdf 151.94 2022-10-28 15:01:40 Public message
Wzór umowy ze zmianami.doc doc 117.5 2022-10-28 15:01:40 Public message
Zmiana ogłoszenia-opublikowane.pdf pdf 79.18 2022-11-02 11:11:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 268.71 2022-11-14 13:34:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert - wersja dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.pdf pdf 134.68 2022-11-14 13:34:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 439.31 2022-11-25 14:09:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wersja dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.pdf pdf 135.52 2022-11-25 14:09:21 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 133.46 2022-11-14 09:00:00 Public message

Announcements

2022-11-25 14:09 Eliza Skalmierska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-14 13:34 Eliza Skalmierska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-14 09:00 Buyer message Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-11-02 11:11 Eliza Skalmierska Zmiana ogłoszenia - opublikowane

Zmiana ogłoszenia-op [...].pdf

2022-10-31 11:02 Eliza Skalmierska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-28 15:01 Eliza Skalmierska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Wzór umowy ze zmiana [...].doc

2022-10-28 14:59 Eliza Skalmierska Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 749