Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00371496/01 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków będących własnością gminy Luzino - sprawa 14.2022

Aurelia Wolska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 30-09-2022 09:43:00
Placing offers : 13-10-2022 12:30:00
Offers opening : 13-10-2022 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 SWZ 14 2022.pdf pdf 2044.04 2022-09-30 09:43:00 Proceeding
02 Zał. 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 330.62 2022-09-30 09:43:00 Proceeding
03 ZAŁ. 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 31.73 2022-09-30 09:43:00 Proceeding
04 ZAŁ. 2A CENNIK.xlsx xlsx 13.9 2022-09-30 09:43:00 Proceeding
05 ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE.docx docx 24.88 2022-09-30 09:43:00 Proceeding
06 ZAŁ. 4 RODO.pdf pdf 162.23 2022-09-30 09:43:00 Proceeding
07 ZAŁ. 5 BHP.pdf pdf 122.15 2022-09-30 09:43:00 Proceeding
08 ZAŁ. 6 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM.pdf pdf 505.09 2022-09-30 09:43:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert 14.2022.pdf pdf 164.41 2022-10-13 13:29:53 Public message
info o wyborze str postepowania 14.2022.pdf pdf 67.1 2022-10-17 10:45:38 Public message

Announcements

2022-10-17 10:45 Aurelia Wolska Dzień dobry,
działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, jak w załączonym piśmie
Z poważaniem
Aurelia Wolska

info o wyborze str p [...].pdf

2022-10-13 13:29 Aurelia Wolska Dzień dobry,
działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udostępnia informacje z sesji otwarcia ofert, jak niżej.
W dniu 13.10.2022 r. o godzinie 13:00 odbyło się otwarcie ofert. W terminie, do 13.10.2022 r. do godziny 12:30, ofertę złożył Wykonawca, jak w załączonym piśmie.
Z poważaniem
Aurelia Wolska

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-13 12:30 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 148 042,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 575