Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00366997/01 Zakup wraz z dostawą wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" - sprawa 2.2022

Kornelia Dzięcielska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 28-09-2022 09:07:00
Placing offers : 06-10-2022 11:00:00
Offers opening : 06-10-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00.SWZ Labolatorium 2.2022.pdf pdf 269.26 2022-09-28 09:07:00 Proceeding
03. ZESTAWIENIE Załącznik nr 3a.docx docx 16.04 2022-09-28 09:07:00 Proceeding
03. ZESTAWIENIE Załącznik nr 3b.docx docx 20.01 2022-09-28 09:07:00 Proceeding
04 .ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE 2.2022.docx docx 26.89 2022-09-28 09:07:00 Proceeding
05.ZAŁ. 5 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 2.2022.pdf pdf 173.43 2022-09-28 09:07:00 Proceeding
06.ZAŁ. 6 RODO 2.2022.pdf pdf 93.26 2022-09-28 09:07:00 Proceeding
01.ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTY 2.2022.docx docx 32.66 2022-09-28 09:07:00 Proceeding
02. ZAł. 2a-2b Formularze cenowe 2.2022.xlsx xlsx 17.45 2022-09-28 09:07:00 Proceeding
INFO Z OTWARCIA 2.2022.pdf pdf 595.66 2022-10-06 12:33:22 Public message
info o wyborze - str. prowadzonego postęp. cz nr 2.pdf pdf 74.66 2022-10-20 09:35:51 Public message
informacja o wyborze - str. prowadzonego postęp. 2.pdf pdf 142.07 2022-11-10 10:27:44 Public message

Announcements

2022-11-10 10:27 Kornelia Dzięcielska Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, odpowiednio w części nr 1 zamówienia - jak w załączonym piśmie.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-20 09:35 Kornelia Dzięcielska Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, odpowiednio w części nr 2 zamówienia, jak w załączonym piśmie.

info o wyborze - str [...].pdf

2022-10-06 12:33 Kornelia Dzięcielska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający udostępnia informacje z sesji otwarcia ofert, jak w załączonym piśmie.

INFO Z OTWARCIA 2.20 [...].pdf

2022-10-06 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę, odpowiednio dla: Części nr 1 - 56.100,00 zł brutto, Części nr 2 zamówienia - 27.028,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 539