Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.81.2022 Dostawa produktów leczniczych

Deadlines:
Published : 27-09-2022 15:30:00
Placing offers : 04-11-2022 09:00:00
Offers opening : 04-11-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS186-525861-pl-ts.pdf pdf 1165.87 2022-09-27 15:30:00 Proceeding
espd-request(1).zip zip 70.68 2022-09-27 15:30:00 Proceeding
SWZ_81.pdf pdf 2668.14 2022-09-27 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ.docx docx 15.58 2022-09-27 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1b do SWZ.docx docx 19.53 2022-09-27 15:30:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ wersja edytowalna dla każdej części.zip zip 1162.52 2022-09-27 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 14.61 2022-09-27 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 24.23 2022-09-27 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 14.37 2022-09-27 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 14.27 2022-09-27 15:30:00 Proceeding
ODPOWIEDZI.docx docx 140.52 2022-10-20 09:00:04 Public message
Modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 701.68 2022-10-24 12:55:03 Public message
notice - sprostowanie.pdf pdf 74.94 2022-10-24 12:55:03 Public message
2022-OJS206-587709-pl opublikowane.pdf pdf 71.55 2022-10-25 09:50:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.xlsx xlsx 17.68 2022-11-04 14:03:21 Public message
informacja z otwarcia ofert pismo.docx docx 117.62 2022-11-04 14:03:21 Public message
Wynik 1.pdf pdf 474.7 2022-11-16 13:31:42 Public message
Wynik 2.pdf pdf 520.69 2022-11-25 12:16:18 Public message
Wynik 3.pdf pdf 626.73 2022-12-05 14:56:58 Public message
Wynik 4 strona.pdf pdf 422.65 2022-12-14 09:13:12 Public message
kwota przeznaczona na sfinanowanie.docx docx 1019.62 2022-11-04 09:00:00 Public message

Announcements

2022-12-14 09:13 Małgorzata Błachut Rozstrzygnięcie

Wynik 4 strona.pdf

2022-12-05 14:56 Małgorzata Błachut Rozstrzygnięcie

Wynik 3.pdf

2022-11-25 12:16 Małgorzata Błachut Częściowe rozstrzygnięcie

Wynik 2.pdf

2022-11-25 12:06 Małgorzata Błachut The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-16 13:31 Małgorzata Błachut Częściowe rozstrzygnięcie postępowania

Wynik 1.pdf

2022-11-04 14:03 Małgorzata Błachut Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].xlsx

informacja z otwarci [...].docx

2022-11-04 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

kwota przeznaczona n [...].docx

2022-10-25 09:50 Małgorzata Błachut Sprostowanie ogłoszenia

2022-OJS206-587709-p [...].pdf

2022-10-24 12:55 Małgorzata Błachut Modyfikacja treści SWZ i sprostowanie ogłoszenia

Modyfikacja treści S [...].pdf

notice - sprostowani [...].pdf

2022-10-20 09:00 Małgorzata Błachut Odpowiedzi na zadane pytania

ODPOWIEDZI.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1889