Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 351/2022/TP/DZP Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 22-09-2022 14:26:00
Placing offers : 10-10-2022 10:00:00
Offers opening : 10-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 170.09 2022-09-22 14:26:00 Proceeding
swz.pdf pdf 6509.52 2022-09-22 14:26:00 Proceeding
załącznik nr 01.docx docx 62.04 2022-09-22 14:26:00 Proceeding
załącznik nr 2.docx docx 40.38 2022-09-22 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 46.18 2022-09-22 14:26:00 Proceeding
załącznik nr 4, projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 308.61 2022-09-22 14:26:00 Proceeding
modyfikacja swz.pdf pdf 520.23 2022-09-29 12:39:37 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.94 2022-09-29 12:39:37 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 470.79 2022-09-29 12:39:37 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.94 2022-10-04 12:21:16 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 882.79 2022-10-04 12:21:16 Public message
załącznik nr 01- OPZ po modyfikacji.docx docx 47.73 2022-10-04 12:21:16 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy PO MODYFIKACJI.pdf pdf 309.19 2022-10-04 12:21:16 Public message
zawiadomienie o modyfikacji swz.pdf pdf 526.04 2022-10-04 12:21:16 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 365.25 2022-10-11 14:11:27 Public message
zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 710.62 2022-10-28 11:16:28 Public message

Announcements

2022-10-28 11:16 Aneta Borkowska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o częściowym unieważnieniu postępowania.

Z poważaniem Aneta Borkowska

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-11 14:11 Aneta Borkowska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację z sesji otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
Z poważaniem
Aneta Borkowska

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-10 10:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi w części 1: 31 255,20 zł brutto, część 2: 3936,00 zł brutto, część 3: 2500 zł brutto, część 4: 900 zł brutto, część 5 : 4800 zł brutto
2022-10-04 12:21 Aneta Borkowska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu modyfikację treści SWZ i załączników.

Z poważaniem Aneta Borkowska

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

załącznik nr 01- OPZ [...].docx

Załącznik nr 4 do SW [...].pdf

zawiadomienie o mody [...].pdf

2022-09-29 12:39 Aneta Borkowska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu modyfikację treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pytania i odpowiedzi. Z poważaniem Aneta Borkowska

modyfikacja swz.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 676