Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-BP-I.631.9.2022.BT Dostawa fabrycznie nowych: odzieży termoaktywnej i gogli taktycznych.( Postępowanie w częściach)

Joanna Rybak-Strachota
Województwo Mazowieckie
Deadlines:
Published : 22-09-2022 13:02:00
Placing offers : 28-09-2022 10:00:00
Offers opening : 28-09-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. Zapytanie odzież i gogle taktyczne WCAG (003).pdf pdf 166.24 2022-09-22 13:02:00 Proceeding
1. OPZ odzież termoaktywna, gogle taktyczne .pdf pdf 133.69 2022-09-22 13:02:00 Proceeding
2. Umowa odzież i gogle.pdf pdf 216.26 2022-09-22 13:02:00 Proceeding
3. formularz ofertowy (003).docx docx 36.31 2022-09-22 13:02:00 Proceeding
4. załącznik do umowy.pdf pdf 186.07 2022-09-22 13:02:00 Proceeding
5. protokoł odbioru.pdf pdf 274.02 2022-09-22 13:02:00 Proceeding
6. WARUNKI przeprowadzenia procedury x.pdf pdf 105.78 2022-09-22 13:02:00 Proceeding
3. ZMIANA Formularz ofertowy.docx docx 36.82 2022-09-23 15:39:14 Public message

Announcements

2022-10-05 13:48 Dagmara Grzebalska Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w części I PPHU INTEGRO W.Z., Bochnia, cena (jednostkowa) oferty gross 66,42 PLN.
W terminie składania ofert, tj. do dnia 28.09.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęły oferty na część I:
1) Sestimi M.C., Chotów, cena (jednostkowa) oferty gross 149 PLN, razem 45 pkt.,
2) PPHU INTEGRO W.Z., Bochnia, cena (jednostkowa) oferty gross 66,42 PLN, razem 100 pkt.,
3) Kadimex Sp. z o.o., Warszawa, cena (jednostkowa) oferty gross 270,60 PLN, razem 25 pkt.
4) TUKAN S.C., P.T., A.K., Gdańsk, cena (jednostkowa) oferty gross 37,45 PLN - oferta odrzucona: oferta nie spełnia wymogów OPZ.
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę w części II Avitec Sp. z o.o., Jelenia Góra, cena (jednostkowa) oferty gross 405,90 PLN. Na część II wpłynęła tylko jedna oferta.
2022-09-23 15:39 Joanna Rybak-Strachota Jednocześnie Zamawiający informuje o wycofaniu pierwotnej wersji formularza ofertowego i zamieszcza NOWY FORMULARZ OFERTOWY uwzgledniający wskazanie cen jednostkowych dla przedmiotów objętych zamówieniem

3. ZMIANA Formularz [...].docx

2022-09-23 15:37 Joanna Rybak-Strachota Pytanie Wykonawcy: Dzień dobry, proszę o informację - jakie są potrzebne ilości bielizny i gogli?
Odpowiedź Zamawiającego: Dokładna ilość sztuk dla poszczególnych części zamówienia zostanie określona po przeprowadzeniu procedury zakupowej i ustaleniu cen jednostkowych zadeklarowanej przez oferenta. Zamawiający na podstawie przeprowadzonego szacowania wartości dla potrzeb wszczęcia procedury określił prawdopodobną ilość sztuk na: około 200 sztuk gogli taktycznych oraz około 600 kompletów bielizny termoaktywnej.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa fabrycznie nowych: odzieży termoaktywnej i gogli taktycznych. zgodnie z dokumentami dołączonymi do zapytania - postępowanie prowadzone w częściach - możliwość złożenia oferty częściowej na wymaganym formularzu oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7067 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 15 XII 2022. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 303