Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00358940/01 PRZEBUDOWA ULICY WIELKI LAS W LUZINIE - SPRAWA 15.2022

Aurelia Wolska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 22-09-2022 08:52:00
Placing offers : 07-10-2022 11:00:00
Offers opening : 07-10-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 15.2022 SWZ Wielki Las.pdf pdf 406.61 2022-09-22 08:52:00 Proceeding
02 ZAŁ. 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 440.98 2022-09-22 08:52:00 Proceeding
03 ZAŁ. 2 FORMULARZ OFERTY.docx docx 27.54 2022-09-22 08:52:00 Proceeding
04 ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE.pdf pdf 302 2022-09-22 08:52:00 Proceeding
05 ZAŁ. 4 RODO.pdf pdf 162.24 2022-09-22 08:52:00 Proceeding
06 ZAŁ. 5 BHP.pdf pdf 121.99 2022-09-22 08:52:00 Proceeding
07 ZAŁ. 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA.pdf pdf 117.01 2022-09-22 08:52:00 Proceeding
08 ZAŁ. 6.1 PROJEKT DROGOWY.pdf pdf 5799.39 2022-09-22 08:52:00 Proceeding
09 ZAŁ. 6.2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf pdf 2994.34 2022-09-22 08:52:00 Proceeding
10 ZAŁ. 6.3 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf pdf 199.03 2022-09-22 08:52:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert 15.2022.pdf pdf 51.71 2022-10-07 12:16:24 Public message
info str internetowa 15.2022.pdf pdf 63.74 2022-10-10 15:00:18 Public message

Announcements

2022-10-10 15:00 Aurelia Wolska Dzień dobry,
działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej zwaną „ustawa Pzp’, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, jak w załączonym piśmie.
Z poważaniem
Aurelia Wolska

info str internetowa [...].pdf

2022-10-07 12:16 Aurelia Wolska Dzień dobry,
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udostępnia informacje z sesji otwarcia ofert, jak niżej.
W dniu 07.10.2022 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert. W terminie, do 07.10.2022 r. do godziny 11:00, oferty złożyli Wykonawcy jak w załączonym piśmie.
Z poważaniem
Aurelia Wolska

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-07 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć, kwotę jak niżej: 247 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 487