Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 172-487552 ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa 10.2022

Aurelia Wolska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 07-09-2022 09:59:00
Placing offers : 06-10-2022 11:00:00
Offers opening : 06-10-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,


W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS172-487552-pl.pdf pdf 127.64 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
01 SWZ 10.2022.pdf pdf 3296.15 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
02 Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 31.69 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
03 Załącznik nr 1a do SWZ Formularz cenowy.xlsx xlsx 14.52 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
04 Załącznik nr 2 JEDZ espd-request.zip zip 85.4 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
05 Załącznik nr 2a do SWZ ośw. Wykonawcy.docx docx 28.57 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
06 Załącznik nr 3 do SWZ zobowiązanie.docx docx 37.32 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
07 Załącznik nr 3a do SWZ ośw. Wykonawcy udostępniającego zasoby.docx docx 27.33 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
08 Załącznik nr 4 do SWZ ośw. z art. 117.4 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 21.92 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
09 Załącznik nr 5 do SWZ ośw. grupa kapitałowa.docx docx 21.99 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
10 Załącznik nr 6 do SWZ ośw. o aktualizacji Wykonawcy.docx docx 20.93 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
11 Załącznik nr 6a do SWZ ośw. o aktualizacji podmiotu 3.docx docx 22.19 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
12 Załącznik nr 7 ppu.pdf pdf 343.58 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
13 Załącznik nr 8 do SWZ bhp prawa i obowiązki.pdf pdf 125.13 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
14 Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 125.44 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
15 Załącznik nr 9.1 Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcom.pdf pdf 92.41 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
16 Załącznik nr 9.2 Uchwała Regulamin (...).pdf pdf 794.51 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
17 Załącznik nr 9.3 Uchwała Szczegółowy sposób i zakres (...).pdf pdf 278.46 2022-09-07 09:59:00 Proceeding
Załącznik nr 9.1.1 Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom.pdf pdf 1098.1 2022-09-07 14:36:01 Public message
informacja z otwarcia ofert 10.2022.pdf pdf 59.55 2022-10-06 13:33:48 Public message
info str postępowania 10.2022.pdf pdf 78.73 2022-10-11 12:23:49 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 2022-OJS214-615013-pl.pdf pdf 129.47 2022-11-07 09:26:08 Public message

Announcements

2022-11-07 09:26 Aurelia Wolska Dzień dobry,
działając na mocy art. 88 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/wyniku postępowania.
Z poważaniem Aurelia Wolska

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-11 12:23 Aurelia Wolska Dzień dobry,
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, jak w załączonym piśmie.
Z poważaniem
Aurelia Wolska

info str postępowani [...].pdf

2022-10-06 13:33 Aurelia Wolska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udostępnia informacje z sesji otwarcia ofert, jak niżej.
W dniu 06.10.2022 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert. W terminie, do 06.10.2022 r. do godziny 11:00, oferty złożyli Wykonawcy jak w załączonym piśmie.

Z poważaniem
Aurelia Wolska

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-06 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć, kwotę: 11 837 726,66 zł brutto.
2022-09-12 10:32 Aurelia Wolska Dzień dobry,
Zamawiający Informuje, że w sekcji "Wymagania i specyfikacja" na stronie platformy omyłkowo ukazała się mylna informacja o wymaganych podpisach. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, pliki dołączone w formularzu należy opatrzeć wyłącznie; - kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Z poważaniem Aurelia Wolska
2022-09-07 14:36 Aurelia Wolska Zamawiający informuje, że z powodu błędu technicznego nieprawidłowo opublikowano załącznik nr 9.1 do SWZ, i w związku z tym Zamawiający ponownie umieszcza załącznik nr 9.1.1. do SWZ Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom.
Z poważaniem
Aurelia Wolska

Załącznik nr 9.1.1 S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 924