Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dkw.2232.02.2022.LS Wykonanie instalacji systemu antynapadowego w Zakładzie Karnym w Płocku

Lidia Stefańska
Zakład Karny w Płocku
Deadlines:
Published : 11-08-2022 14:45:00
Placing offers : 22-08-2022 10:00:00
Offers opening : 22-08-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.doc doc 244 2022-08-11 14:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4444 2022-08-11 14:45:00 Proceeding
Zal nr 1- opis przedmiotu zamowienia.doc doc 229 2022-08-11 14:45:00 Proceeding
Zał. nr 2 - formularz ofertowy.docx docx 22.76 2022-08-11 14:45:00 Proceeding
Zał. nr 3 Oświadczenieo niepodleganiu wykluczenia z postępowania.docx docx 17.71 2022-08-11 14:45:00 Proceeding
Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx docx 17.81 2022-08-11 14:45:00 Proceeding
Zał. nr 5 Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 17.27 2022-08-11 14:45:00 Proceeding
Zał. nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 17.66 2022-08-11 14:45:00 Proceeding
Zał. nr 7 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 16.24 2022-08-11 14:45:00 Proceeding
Zał. nr 8 - projektowane postanowienia umowy.doc doc 159 2022-08-11 14:45:00 Proceeding
ogłoszenie strona e-zamówienia 11.08.2022.pdf pdf 79.64 2022-08-11 14:45:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania.pdf pdf 51.85 2022-08-22 13:02:49 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 22.08.2022.pdf pdf 98.63 2022-08-22 13:02:49 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania 23.08.2022.pdf pdf 238.45 2022-08-23 10:28:12 Public message

Announcements

2022-08-23 11:52 Lidia Stefańska Zamawiający informuje, iż w związku z unieważnieniem przedmiotowego postępowaniu, pod n/wym linkiem zamieścił nowe postępowanie : https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/654564
Z poważaniem,
Lidia Stefańska
2022-08-23 10:28 Lidia Stefańska Zamawiający, w załączeniu przesyła informację o unieważnieniu prowadzonego postępowania.
Z poważaniem,
Lidia Stefańska

informacja o unieważ [...].pdf

2022-08-22 13:02 Lidia Stefańska Zamawiający w załączeniu przesyła informację z sesji otwarcia ofert w powyższym postępowaniu oraz informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Z poważaniem,
Lidia Stefańska

Informacja o kwocie [...].pdf

Informacja z sesji o [...].pdf

2022-08-22 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia publicznego w powyższym postępowaniu zamierza przeznaczyć kwotę 170 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 270