Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GK.49.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Tadeusz Klein
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 09-08-2022 15:17:00
Placing offers : 12-08-2022 09:00:00
Offers opening : 12-08-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PROJEKT WYKONAWCZY SIECI TELETECHNICZNEJ.pdf pdf 5195.57 2022-08-09 15:17:00 Subject of the order
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-1.pdf pdf 24707.9 2022-08-09 15:17:00 Subject of the order
PRZEDMIAR ROBÓT.pdf pdf 354.9 2022-08-09 15:17:00 Subject of the order
SST BRANŻA DROGOWA.pdf pdf 2365.71 2022-08-09 15:17:00 Subject of the order
SST SIECI TELETECHNICZNE.pdf pdf 410.12 2022-08-09 15:17:00 Subject of the order
zapytanie.pdf pdf 635.55 2022-08-09 15:17:00 Subject of the order
Załącznik nr 3 - formularz kadrowy.pdf pdf 257.43 2022-08-09 15:17:00 Criterion
Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf pdf 594.7 2022-08-09 15:17:00 Criterion
Załącznik nr 2 - projektowane postanowiania umowy.pdf pdf 589.17 2022-08-09 15:17:00 Criterion
SKM_C300i22081211410.pdf pdf 96.86 2022-08-12 12:50:45 Public message

Announcements

2022-08-12 12:50 Tadeusz Klein Dzień dobry,

w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Tadeusz Klein
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UG Luzino

SKM_C300i22081211410 [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową ul. ppłk. R. Lubowiedzkiego w Dąbrówce o budowę ciągu pieszo-rowerowego.

PROJEKT WYKONAWCZY S [...].pdf

PROJEKT ZAGOSPODAROW [...].pdf

PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

SST BRANŻA DROGOWA.p [...].pdf

SST SIECI TELETECHNI [...].pdf

zapytanie.pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 1 - for [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Dyspozycyjność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Obecność na budowie min. dwa razy w tygodniu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Formularz kadrowy - Wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia Attachment required

Załącznik nr 3 - for [...].pdf

(0)
7 Wzór umowy - Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu projektowanych postanowień umowy, proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Załącznik nr 2 - pro [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 216