Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.312.6.2022 Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie w formule "zaprojektuj i wybuduj”

Dorota Obszańska-Prusaczyk
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Deadlines:
Published : 03-08-2022 10:55:00
Placing offers : 21-09-2022 10:00:00
Offers opening : 21-09-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

UWAGA: ze względu na dużą objętość dokumentacji załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia są dostępne na stronie Zamawiającego pod adresem:

https://cloud.zamek.szczecin.pl/s/H5Roi46R4wZRxHg

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 549.57 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 82.83 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 80.12 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane zapisy umowy.pdf pdf 361.3 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oswiadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx docx 65.03 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 63.21 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 88 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 103.35 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o aktualnośc informacji.docx docx 94.23 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 106 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 61.55 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy, wykonawcow z art. 5k oraz art. 7 ust. 1.docx docx 67.72 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art . 5k oraz art. 7 ust. 1.docx docx 64.42 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.63 2022-08-03 10:55:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 23.08.2022.pdf pdf 79.75 2022-08-23 09:07:22 Public message
Zmiana treści SWZ- 23.08.2022.doc doc 107.5 2022-08-23 09:09:17 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 88 2022-08-23 09:09:17 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 25.08.2022.pdf pdf 299.94 2022-08-25 13:41:17 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 06.09.2022.pdf pdf 98.26 2022-09-06 09:07:15 Public message
Odpowiedzi na pytania, Zmiana treści SWZ - 06.09.2022.pdf pdf 271.33 2022-09-06 09:09:26 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty - 06.09.2022.docx docx 82.84 2022-09-06 09:09:26 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_ - 06.09.2022.pdf pdf 380.64 2022-09-06 09:09:26 Public message
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób - 06.09.2022.docx docx 110.66 2022-09-06 09:09:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 214.43 2022-09-21 14:14:32 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej.doc doc 158 2023-01-10 08:23:03 Public message
Informacja o powtorzeniu czynnosci oceny ofert i uniewaznieniu wyboru oferty najkorzystniejszej.doc doc 137 2023-01-18 14:15:07 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej.doc doc 158 2023-01-27 14:28:07 Public message

Announcements

2023-01-27 14:28 Dorota Obszańska-Prusaczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty najkorz [...].doc

2023-01-18 14:15 Dorota Obszańska-Prusaczyk Informacja o powtórzeniu czynności oceny ofert i unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej

Informacja o powtorz [...].doc

2023-01-10 08:23 Katarzyna Pieciukiewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty najkorz [...].doc

2022-09-21 14:14 Dorota Obszańska-Prusaczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-21 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2 500 000,00 zł brutto
2022-09-06 09:09 Katarzyna Pieciukiewicz Odpowiedzi na pytania, Zmiana treści SWZ - 06.09.2022

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 4 do SW [...].pdf

Załącznik nr 8 do SW [...].docx

2022-09-06 09:07 Katarzyna Pieciukiewicz Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 06.09.2022

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-08-25 13:41 Katarzyna Pieciukiewicz Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 25.08.2022

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-08-23 09:09 Katarzyna Pieciukiewicz Zmiana treści SWZ - 23.08.2022

Zmiana treści SWZ- 2 [...].doc

Załącznik nr 7 do SW [...].doc

2022-08-23 09:07 Katarzyna Pieciukiewicz Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 23.08.2022

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2840