Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/146/2022 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO WIZUALIZACJI DANYCH

Katarzyna Miśkurka
2 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 27-07-2022 09:38:00
Placing offers : 23-08-2022 08:30:00
Offers opening : 23-08-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS143-408347-pl - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 62.62 2022-07-27 09:38:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 398.23 2022-07-27 09:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 258.68 2022-07-27 09:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - JEDZ.xml xml 111.93 2022-07-27 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ.docx docx 20.17 2022-07-27 09:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.doc doc 95.5 2022-07-27 09:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3A.docx docx 24.6 2022-07-27 09:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - oświadczenie kapitałowe.docx docx 19.65 2022-07-27 09:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - wzór umowy.pdf pdf 449.96 2022-07-27 09:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - oświadczenie o aktualności JEDZ.docx docx 24.07 2022-07-27 09:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - wzór gwarancji.doc doc 82 2022-07-27 09:44:15 Public message
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 205.84 2022-08-10 13:28:13 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - opis przedm. zam. po zmianie z 10.08.2022.pdf pdf 263.93 2022-08-10 13:29:04 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - wzór umowy po zmianie z 10.08.2022.pdf pdf 455.69 2022-08-10 13:29:04 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 234.8 2022-08-10 13:29:04 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 123.37 2022-08-23 13:42:14 Public message
Informacja o wynikach postępowania.pdf pdf 170.03 2022-09-21 15:17:20 Public message
2022-OJS210-601428-pl.pdf pdf 120.28 2022-10-31 10:19:07 Public message

Announcements

2022-10-31 10:19 Katarzyna Miśkurka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- dodano dnia 31.10.2022 r.

2022-OJS210-601428-p [...].pdf

2022-09-21 15:17 Katarzyna Miśkurka INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Informacja o wynikac [...].pdf

2022-08-23 13:42 Katarzyna Miśkurka Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-23 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć następującą kwotę na sfinansowanie zamówienia:
ZADANIE NR 1: 10 400,00 złotych
ZADANIE NR 2: 33 630,00 złotych
RAZEM ZADANIA NR 1, 2: 44 030,00 złotych
2022-08-10 13:29 Magdalena Bartkiewicz ZMIANA TREŚCI SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SW [...].pdf

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SW [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2022-08-10 13:28 Magdalena Bartkiewicz WYJAŚNIENIE TREŚĆI SWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

2022-07-27 09:44 Katarzyna Miśkurka ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - wzór gwarancji

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 758