Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7011.1.2021 Projekt na budowę plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 26-07-2022 11:05:00
Placing offers : 05-08-2022 10:00:00
Offers opening : 05-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz_ofertowy_ZAŁĄCZNIKI.docx docx 46.71 2022-07-26 11:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.7 2022-07-26 11:05:00 Proceeding
SWZ_TOR_saneczkowy_2022.pdf pdf 953.26 2022-07-26 11:05:00 Proceeding
ZAŁACZNIK nr 13 do SWZ schemat inwestycji.pdf pdf 1325.73 2022-07-26 11:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.59 2022-07-26 12:10:23 Proceeding
zmiana SWZ.pdf pdf 224.58 2022-07-26 12:10:23 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 35.49 2022-08-01 14:00:43 Proceeding
Zmiana_terminu.pdf pdf 112.65 2022-08-01 14:01:14 Proceeding
zmaina SWZ - terminy.pdf pdf 212.32 2022-08-02 13:06:12 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf pdf 43.01 2022-08-02 13:06:29 Proceeding
zapytanie i odpowiedż.pdf pdf 1819.3 2022-08-02 13:06:29 Proceeding
ZAŁĄCZNIK Nr 1B do SWZ_zmieniony.docx docx 14.28 2022-08-02 13:08:45 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 155.34 2022-08-05 10:39:00 Public message
unieważnieie.pdf pdf 263.71 2022-08-08 11:46:57 Public message

Announcements

2022-08-08 11:46 Ewa HIRSCH unieważnienie postępowania przetargowego

unieważnieie.pdf

2022-08-05 10:39 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-05 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 200.000,00 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 345