Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/143/2022 DOSTAWA ZESTAWU DO LIKWIDACJI SKAŻEŃ SPRZĘTU WRAŻLIWEGO WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ SUCHEGO NADTLENKU WODORU ZE SZCZELNĄ KOMORĄ ROBOCZĄ

Deadlines:
Published : 26-07-2022 07:34:00
Placing offers : 10-08-2022 08:00:00
Offers opening : 10-08-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 117.35 2022-07-26 07:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 408.16 2022-07-26 07:34:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 1 DO SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 234.6 2022-07-26 07:34:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 2 - JEDZ.xml xml 112.1 2022-07-26 07:34:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ - OŚWIADCZENIE.docx docx 26.58 2022-07-26 07:34:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - formularz ofertowy.doc doc 92 2022-07-26 07:34:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ Oświ. gr. kapitałowa.docx docx 20.94 2022-07-26 07:34:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ Oświadczenie o aktualności informacji JEDZ.docx docx 25.17 2022-07-26 07:34:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - wzór umowy.pdf pdf 2074.71 2022-07-26 07:34:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - wzór gwarancji.pdf pdf 265.65 2022-07-26 07:34:00 Proceeding
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI.pdf pdf 67.87 2022-08-03 10:03:22 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 29.07.2022r..pdf pdf 202.42 2022-08-03 10:03:22 Public message
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI z dnia 05.08.2022r..pdf pdf 46.17 2022-08-05 09:16:01 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 202.98 2022-08-05 09:16:01 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 267.82 2022-08-05 09:16:01 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - formularz ofertowy poz zmianie w dniu 01.08.2022r..doc doc 92 2022-08-05 09:16:01 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 123.24 2022-08-10 13:19:18 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 313.67 2022-08-17 14:20:47 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 94.88 2022-09-12 09:37:51 Public message

Announcements

2022-09-12 09:37 Marta Cwiklińska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.09.2022r.

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2022-08-17 14:20 Marta Cwiklińska Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 17.08.2022 r.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-08-10 13:19 Marta Cwiklińska Informacja z otwarcia ofert - z dnia 10.08.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-10 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości 328 602,06 zł
2022-08-05 09:16 Marta Cwiklińska Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna zgodnie z dyspozycją art. 137 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje opublikowane Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 05.08.2022 r., wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ z dnia 01.08.2022 r. oraz załącznikiem nr 3 do SWZ - formularz ofertowy po zmianie w dniu 01.08.2022r..

OGŁOSZENIE ZMIAN LUB [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SW [...].doc

2022-08-03 10:03 Marta Cwiklińska Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna zgodnie z dyspozycją art. 137 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje opublikowane Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 03.08.2022 r., wraz ze zmianą treści SWZ z dnia 29.07.2022 r.

OGŁOSZENIE ZMIAN LUB [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 513