Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.10.2022 Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina Skoczów”

Danuta Hubczyk
Gmina Skoczów
Deadlines:
Published : 25-07-2022 09:59:00
Placing offers : 04-08-2022 08:00:00
Offers opening : 04-08-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.31 2022-07-25 09:59:00 Proceeding
1.SWZ załączniki 1-3.docx docx 305.48 2022-07-25 09:59:00 Proceeding
2.OPZ- załacznik nr 4 do SWZ oraz nr 1 do PPU.docx docx 23.07 2022-07-25 09:59:00 Proceeding
4.Projektowane postanowienia umowy-Załącznik nr 5 -.docx docx 86.22 2022-07-25 09:59:00 Proceeding
3.Zał. nr 1 do OPZ-_Formularz_informacji_związanych_z_przeprowadzeniem_diagnozy_cyberbezpieczeństwa (1).xlsx xlsx 21.42 2022-07-25 09:59:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 16.13 2022-08-03 10:25:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 46.5 2022-08-04 10:54:33 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania_cyfrowa gmina diagnoza.pdf pdf 158.68 2022-09-08 11:52:54 Public message

Announcements

2022-09-08 11:52 Danuta Hubczyk Zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-08-04 10:54 Katarzyna Doleszczak – Jakubiec Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2022-08-04 08:00 Buyer message : 15 990,00 zł
2022-08-03 10:25 Katarzyna Doleszczak – Jakubiec Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 719