Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/141/2022 Dostawa sprzętu informatycznego- serwery.

Deadlines:
Published : 19-07-2022 11:50:00
Placing offers : 29-07-2022 08:00:00
Offers opening : 29-07-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da68bd-7fc8-fe28-c280-e9000fe0d796 (3).pdf pdf 107.31 2022-07-19 11:50:00 Proceeding
SWZ D.141.pdf pdf 416.28 2022-07-19 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 286.9 2022-07-19 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 23.34 2022-07-19 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 120.5 2022-07-19 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 22.42 2022-07-19 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 28.64 2022-07-19 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 2484.38 2022-07-19 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.doc doc 82.5 2022-07-19 11:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.doc doc 51.5 2022-07-19 11:50:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 160.07 2022-07-26 11:31:50 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 154.84 2022-07-26 11:31:50 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ po zmianie w dniu 26.07.2022r..pdf pdf 331.76 2022-07-26 11:31:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 146.7 2022-07-29 11:14:43 Public message
Informacja o wynikach postępowania.docx docx 49.62 2022-08-16 14:16:14 Public message
ogłoszenie.pdf pdf 61.89 2022-09-01 13:59:40 Public message

Announcements

2022-09-01 13:59 Dorota Kafarowska Ogłoszenie o wyniku postępowania, z dnia 01.09.2022r.

ogłoszenie.pdf

2022-08-16 14:16 Dorota Kafarowska Informacja o wynikach postępowania, z dnia 16.08.2022r.

Informacja o wynikac [...].docx

2022-07-29 11:14 Marta Cwiklińska Informacja z otwarcia ofert - z dnia 29.07.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-29 08:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 339 480,00 złotych brutto.
2022-07-26 11:31 Marta Cwiklińska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 26.07.2022r. wraz z załącznikami po zmianie w dniu 26.07.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 660