Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00267297/01 Przebudowa ulic na terenie Gminy Luzino - sprawa 6.2022

Aurelia Wolska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 20-07-2022 09:13:00
Placing offers : 19-08-2022 11:00:00
Offers opening : 19-08-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 6.2022 SWZ przebudowa ulic.docx docx 86.77 2022-07-20 09:13:00 Proceeding
02 ZAŁ. 2 FORMULARZ OFERTY.docx docx 28.12 2022-07-20 09:13:00 Proceeding
03 ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE.docx docx 24.82 2022-07-20 09:13:00 Proceeding
04 ZAŁ. 4 RODO.docx docx 25.8 2022-07-20 09:13:00 Proceeding
05 ZAŁ. 5 BHP.docx docx 19.14 2022-07-20 09:13:00 Proceeding
06 ZAŁ. 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA.docx docx 20.34 2022-07-20 09:13:00 Proceeding
07 ZAŁ. 6.1.1 PROJEKT DROGOWY.pdf pdf 3705.08 2022-07-20 09:13:00 Proceeding
08 ZAŁ. 6.1.2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf pdf 1617.27 2022-07-20 09:13:00 Proceeding
09 ZAŁ. 6.1.3 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf pdf 297.77 2022-07-20 09:13:00 Proceeding
10 ZAŁ. 6.2.1 PROJEKT DROGOWY.pdf pdf 5799.39 2022-07-20 09:13:00 Proceeding
11 ZAŁ. 6.2.2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf pdf 2994.34 2022-07-20 09:13:00 Proceeding
12 ZAŁ. 6.2.3 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf pdf 302.13 2022-07-20 09:13:00 Proceeding
01 ZAŁ. 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.docx docx 79.87 2022-07-20 09:20:52 Proceeding
13 wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf pdf 103.18 2022-07-28 14:00:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert 6.2022.pdf pdf 73.66 2022-08-19 12:49:40 Public message
zawiadomienie str internetowa.pdf pdf 68.29 2022-08-30 10:33:10 Public message
zawiadomienie str internetowa.pdf pdf 68.29 2022-09-01 14:41:23 Public message
informacja str internetowa.pdf pdf 78.44 2022-09-01 14:59:00 Public message

Announcements

2022-09-01 14:59 Aurelia Wolska Dzień dobry, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, odpowiednio w części nr 1 postępowania, jak w załączonej informacji.
Z poważaniem
Aurelia Wolska

informacja str inter [...].pdf

2022-09-01 14:41 Aurelia Wolska Dzień dobry, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z załączoną informacją.
Z poważaniem Aurelia Wolska

zawiadomienie str in [...].pdf

2022-08-30 10:33 Aurelia Wolska Dzień dobry, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie pod nazwą: Przebudowa ulic na terenie Gminy Luzino – część nr 2 zamówienia, Przebudowa ulicy Wielki Las w Luzinie, z powodów jak w załączonym piśmie.
Z poważaniem Aurelia Wolska

zawiadomienie str in [...].pdf

2022-08-19 12:49 Aurelia Wolska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udostępnia informacje z sesji otwarcia ofert, jak w załączeniu.
W dniu 19.08.2022 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert. W terminie, do 19.08.2022 r. do godziny 11:00, odpowiednio na daną część zamówienia, oferty złożyli Wykonawcy, zgodnie z załączoną informacją.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-19 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć, odpowiednio na część zamówienia, kwotę jak niżej:
Część nr 1 zamówienia – Przebudowa ulicy Lipowej w Barłominie – 420 321,00 zł brutto
Część nr 2 zamówienia – Przebudowa ulicy Wielki Las w Luzinie – 247 000,00 zł brutto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem na cały przedmiot zamówienia kwota wynosi: 667 321,00 zł brutto
2022-07-28 14:00 Aurelia Wolska Dzień dobry, Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela wyjaśnień w piśmie załączonym do niniejszej informacji.

13 wyjaśnienia nr 1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1019