Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/137/2022 DOSTAWA URZĄDZEŃ i ARTYKUŁÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Deadlines:
Published : 15-07-2022 12:19:00
Placing offers : 19-08-2022 08:00:00
Offers opening : 19-08-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 183.14 2022-07-15 12:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 430.84 2022-07-15 12:19:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 321.93 2022-07-15 12:19:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ - JEDZ.xml xml 111.95 2022-07-15 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - Oświadczenie.docx docx 26.4 2022-07-15 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 158 2022-07-15 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadcz. kapitałowe.docx docx 21.1 2022-07-15 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór wykazu dostaw.doc doc 54 2022-07-15 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji JEDZ.docx docx 26.69 2022-07-15 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzory umów.zip zip 6302.81 2022-07-15 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór gwarancji przetargowej.pdf pdf 262.13 2022-07-15 12:21:32 Public message
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI.pdf pdf 46.01 2022-08-10 11:27:15 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 202.15 2022-08-10 11:27:15 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 215.36 2022-08-10 11:46:04 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 308.45 2022-08-10 11:46:04 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty po zmianie w dniu 10.08.2022r..doc doc 158 2022-08-10 11:46:04 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 129.36 2022-08-19 10:39:35 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu zad. 1 i 5.pdf pdf 154.48 2022-08-29 13:58:40 Public message
Informacja o wynikach postępowania.pdf pdf 222.13 2022-09-19 13:05:55 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 67.02 2022-10-24 14:10:50 Public message

Announcements

2022-10-24 14:10 Marta Cwiklińska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 24.10.2022r.

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2022-09-19 13:05 Marta Cwiklińska Informacja o wynikach postępowania w zakresie zadania nr 2,3,4 - z dnia 19.09.2022r.

Informacja o wynikac [...].pdf

2022-08-29 13:58 Marta Cwiklińska Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 i nr 5 - dnia 29.08.2022r.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-08-19 10:39 Marta Cwiklińska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - z dnia 19.08.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-19 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gwarantowanego kwotę gross w wysokości:
ZADANIE NR 1: 386 958,00 złotych
ZADANIE NR 2: 129 077,18 złotych
ZADANIE NR 3: 93 341,13 złotych
ZADANIE NR 4: 56 116,93 złotych
ZADANIE NR 5: 36 777,00 złotych
2022-08-10 11:46 Marta Cwiklińska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 10.08.2022r. wraz z załącznikiem nr 3 do SWZ po zmianie w dniu 10.08.2022r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

2022-08-10 11:27 Marta Cwiklińska Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna zgodnie z dyspozycją art. 137 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje opublikowane Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 10.08.2022 r., wraz ze zmianą treści SWZ z dnia 09.08.2022 r.

OGŁOSZENIE ZMIAN LUB [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-07-15 12:21 Marta Cwiklińska Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór gwarancji przetargowej

Załącznik nr 8 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 922