Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/138/2022 DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Deadlines:
Published : 15-07-2022 10:15:00
Placing offers : 11-08-2022 08:00:00
Offers opening : 11-08-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.77 2022-07-15 10:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 698.95 2022-07-15 10:15:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 445.7 2022-07-15 10:15:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - JEDZ espd-request.xml xml 111.89 2022-07-15 10:15:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ - OŚWIADCZENIE.docx docx 46.48 2022-07-15 10:15:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ Oświ. gr. kapitałowa.docx docx 32.45 2022-07-15 10:15:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ Oświadczenie o aktualności informacji JEDZ.docx docx 34.3 2022-07-15 10:15:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - wzór umowy.pdf pdf 1148.46 2022-07-15 10:15:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - wzór gwarancji.pdf pdf 455.75 2022-07-15 10:15:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - formularz ofertowy.doc doc 149 2022-07-15 10:31:54 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 406.16 2022-08-02 12:21:55 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 410.07 2022-08-02 12:21:55 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - formularz ofertowy po zmianie.doc doc 125 2022-08-02 12:21:55 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 217.7 2022-08-11 14:11:03 Public message
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.pdf pdf 406.41 2022-08-29 13:15:52 Public message
Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia.pdf pdf 98.83 2022-09-21 09:09:50 Public message

Announcements

2022-09-21 09:09 Halina Goliszewska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.09.2022 r.

Ogłoszenie o udzelen [...].pdf

2022-08-29 13:15 Wioletta Magiera Informacja o wynikach postępowania - dnia 29.08.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKAC [...].pdf

2022-08-11 14:11 Wioletta Magiera Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-11 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia gwarantowanego kwotę gross w wysokości: 148 883,14 zł brutto
2022-08-02 12:21 Wioletta Magiera Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ wraz z załącznikiem nr 3 do SWZ - formularz oferty po zmianie z dnia 02.08.2022 .

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 785