Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 032/2022 "Budowa oświetlenia ulic w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj"

Deadlines:
Published : 14-07-2022 14:39:00
Placing offers : 29-07-2022 10:00:00
Offers opening : 29-07-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2022_BZP 00255751_01 z dnia 2022-07-14.pdf pdf 159.5 2022-07-14 14:39:00 Proceeding
032_2022 SWZ.zip zip 10229.57 2022-07-14 14:39:00 Proceeding
032_Wyjaśnienia Treści SWZ.pdf pdf 706.55 2022-07-22 15:23:01 Public message
032_2022 Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.07.2022r..doc doc 80 2022-07-29 13:24:29 Public message
032_2022 Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.07.2022r..pdf pdf 60.83 2022-07-29 13:24:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystn oferty w części II_032_22.pdf pdf 904.63 2022-08-10 14:42:13 Public message
032_22 Informacja o wyborze_skan.pdf pdf 64.9 2022-08-10 14:42:13 Public message
032 _2022 - informacja z otwarcia ofert dodatkowych.docx docx 153.43 2022-08-17 10:33:04 Public message
032_2022 Informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 77.4 2022-08-17 13:51:43 Public message

Announcements

2022-08-17 13:51 Alicja Kruszczyńska W załączniku Zamawiający przekazuje informacje o unieważnieniu postępowania

032_2022 Informacja [...].docx

2022-08-17 10:33 Alicja Kruszczyńska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informację z otwarcia ofert dodatkowych

032 _2022 - informac [...].docx

2022-08-10 14:42 Monika Sangórska Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

032_22 Informacja o [...].pdf

2022-07-29 13:24 Monika Sangórska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informację z otwarcia ofert

032_2022 Informacja [...].doc

032_2022 Informacja [...].pdf

2022-07-29 10:07 Alicja Kruszczyńska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę brutto: 634.856,87 PLN,
z podziałem na poszczególne części:
- na część I – kwotę brutto: 431.259,87 PLN
- na część II – kwotę brutto: 203.597,00 PLN
2022-07-22 15:23 Monika Sangórska W dniu 22.07.2022r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania udzielone wyjaśnienia nr 1 do treści SWZ.

032_Wyjaśnienia Treś [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 799