Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/136/2022 Dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności.

Deadlines:
Published : 11-07-2022 10:46:00
Placing offers : 10-08-2022 07:30:00
Offers opening : 10-08-2022 08:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS131-372927-pl.pdf pdf 139.6 2022-07-11 10:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 457.8 2022-07-11 10:46:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ.zip zip 5158.61 2022-07-11 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xml xml 112.09 2022-07-11 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ.docx docx 30.57 2022-07-11 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 120.5 2022-07-11 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 22.48 2022-07-11 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 28.54 2022-07-11 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 1674.13 2022-07-11 10:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.doc doc 82.5 2022-07-11 10:46:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ 18.07.2022.pdf pdf 614.58 2022-07-18 13:29:03 Public message
Zmiana treści SWZ 18.07.2022.pdf pdf 121.74 2022-07-18 13:29:03 Public message
ZACZNI~1.DOC DOC 86 2022-07-18 13:29:03 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ 19.07.2022.pdf pdf 212.23 2022-07-19 13:28:48 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 26.07.2022r..pdf pdf 190.54 2022-07-26 11:42:18 Public message
Załącznik nr 5 do wzoru umowy - upoważnienie po zmianie w dniu 26.07.2022r..pdf pdf 122.42 2022-07-26 11:42:18 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 119.79 2022-08-10 15:21:23 Public message
D.136.pdf pdf 99.3 2022-08-19 12:24:12 Public message

Announcements

2022-08-19 12:24 Dorota Kafarowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

D.136.pdf

2022-08-10 15:21 Dorota Kafarowska Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania, z dnia 10.08.2022r.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-08-10 07:30 Buyer message Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia w zakresie ilości gwarantowanych zamierza przeznaczyć następującą kwotę:
zadanie nr 1: 400 000.00 złotych brutto,
zadanie nr 2: 400 000.00 złotych brutto.
2022-07-26 11:42 Marta Cwiklińska Zmiana treści SWZ z dnia 26.07.2022r. wraz z załącznikami nr 5 do wzoru umowy po zmianie w dniu 26.07.2022r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Załącznik nr 5 do wz [...].pdf

2022-07-19 13:28 Dorota Kafarowska Wyjaśnienie treści SWZ, z dnia 19.07.2022r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-07-18 13:29 Dorota Kafarowska Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania:
- wyjaśnienie treści SWZ,
- zmianę treści SWZ,
- załącznik nr 7 do SWZ po zmianach z dnia 18.07.2022r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Zmiana treści SWZ 18 [...].pdf

ZACZNI~1.DOC

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 730