Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/134/2022 Dostawa samochodów osobowych o podwyższonym standardzie wyposażenia

Deadlines:
Published : 05-07-2022 10:04:00
Placing offers : 08-08-2022 09:30:00
Offers opening : 08-08-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 744.82 2022-07-05 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.xml xml 112.41 2022-07-05 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 2A do SWZ - oświadczenie Wykonawcy.docx docx 20.65 2022-07-05 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 117 2022-07-05 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie kapitałowe.docx docx 20.72 2022-07-05 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy - Wytyczne w spr. awizo dostawy.pdf pdf 889.97 2022-07-05 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie o aktualności informacji JEDZ.docx docx 24.97 2022-07-05 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 831.9 2022-07-05 10:04:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - wzór gwarancji.doc doc 79 2022-07-05 10:04:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.13 2022-07-05 10:16:36 Public message
SWZ D134.pdf pdf 605.45 2022-07-05 10:16:36 Public message
wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 416.38 2022-07-29 10:28:24 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 420.85 2022-07-29 10:28:24 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 77.79 2022-07-29 10:28:24 Public message
załącznik nr 1 do SWZ (po zmianie z 25.07.2022 r.)- opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 750.6 2022-07-29 10:28:24 Public message
załącznik nr 3 do SWZ (po zmianie z 25.07.2022 r.)- formularz ofertowy.doc doc 118 2022-07-29 10:28:24 Public message
wyjaśnienie treści SWZ 02.08.pdf pdf 403.44 2022-08-02 14:30:55 Public message
zmiana treści SWZ 02.08.pdf pdf 397.74 2022-08-02 14:30:55 Public message
załącznik nr 1 do SWZ (po zmianie z 02.08.2022 r.)- opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 751.27 2022-08-02 14:30:55 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 118.18 2022-08-08 15:13:13 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZAD 3.docx.pdf pdf 145.95 2022-08-09 15:17:55 Public message
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.pdf pdf 201.82 2022-08-10 15:37:45 Public message
ogloszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 144.97 2022-09-16 10:48:11 Public message

Announcements

2022-09-16 10:48 Aneta Mindziak W załączeniu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.09.2022 r.

ogloszenie o udziele [...].pdf

2022-08-10 15:37 Iwona Woźnica W załączeniu Informacja o wynikach postępowania w zakresie zadania nr 1 i 2 - dodano dnia 10.08.2022r.

INFORMACJA O WYNIKAC [...].pdf

2022-08-09 15:17 Iwona Woźnica W załączeniu Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3 - dodano dnia 09.08.2022r.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-08-08 15:13 Iwona Woźnica W załączeniu Informacja z otwarcia ofert - dodano dnia 08.08.2022r.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-08 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie ilości gwarantowanych następującą kwotę brutto:
w zakresie zadania nr 1 - 240 000,00 zł
w zakresie zadania nr 2 - 240 000,00 zł
w zakresie zadania nr 3 - 240 000,00 zł
2022-08-02 14:30 Aneta Mindziak W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ, zmiana treści SWZ oraz załącznik nr 1 do SWZ po zmianie z 02.08.2022 r.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

zmiana treści SWZ 02 [...].pdf

załącznik nr 1 do SW [...].pdf

2022-07-29 10:28 Aneta Mindziak W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ, zmiana treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz załączniki nr 1 i 3 do SWZ po zmianie z 25.07.2022 r.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

załącznik nr 1 do SW [...].pdf

załącznik nr 3 do SW [...].doc

2022-07-29 10:17 Aneta Mindziak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-07-05 10:16 Aneta Mindziak W załączeniu Specyfikacja Warunków Zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ D134.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1289