Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 239/2022 Dostawa figur bojowych

Deadlines:
Published : 28-06-2022 14:28:00
Placing offers : 11-07-2022 09:30:00
Offers opening : 11-07-2022 10:00:00
Procedure: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
239_ogl_o_wszcz_post.pdf pdf 685.47 2022-06-28 14:28:00 Proceeding
239_zal.zip zip 286.4 2022-06-28 14:28:00 Proceeding
239_INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.doc doc 63 2022-07-11 10:29:11 Public message
239_zaw_o_wyb_naj_of.doc doc 69 2022-07-18 13:46:07 Public message

Announcements

2022-07-18 13:46 Katarzyna Trębas Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

239_zaw_o_wyb_naj_of [...].doc

2022-07-11 10:29 Katarzyna Trębas Informacja z sesji otwarcia ofert

239_INFORMACJA Z SES [...].doc

2022-07-11 09:30 Buyer message Zadanie 1: netto:136 580,85zł , brutto:167 994,44zł
Zadanie 2: netto:22 399,85zł , brutto:27 551,82zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579