Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 45/VI/2022/WP Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg - Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kościuszki w Katowicach

Deadlines:
Published : 28-06-2022 13:55:00
Placing offers : 13-07-2022 09:55:00
Offers opening : 13-07-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:
"Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg - Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kościuszki w Katowicach"

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
45 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.37 2022-06-28 13:55:00 Proceeding
SWZ pon. progu 5.530.000.doc doc 222 2022-06-28 13:55:00 Proceeding
Zal 1-9..doc doc 364.5 2022-06-28 13:55:00 Proceeding
Zal Nr 10 STWiORB.pdf pdf 2871.64 2022-06-28 13:55:00 Proceeding
Zal Nr 12 Projekt techniczny.zip zip 45369.38 2022-06-28 13:55:00 Proceeding
Zał Nr 5 Umowa.zip zip 75.14 2022-06-28 13:55:00 Proceeding
Zał Nr 11 Przedmiar robót.doc doc 1652.5 2022-06-28 13:55:00 Proceeding
Załącznik Nr 13.docx docx 21.64 2022-06-28 13:55:00 Proceeding
45.inf.o kwocie.pdf pdf 163.09 2022-07-12 13:55:25 Public message
45 Inf. z otwarcia ofert.pdf pdf 214.79 2022-07-13 10:25:32 Public message
45.2022 Informacja o wyorze oferty.pdf pdf 297.25 2022-07-26 14:05:55 Public message

Announcements

2022-07-26 14:05 Jacek Mizdalski Informacja o wyborze oferty

45.2022 Informacja o [...].pdf

2022-07-13 10:25 Jacek Mizdalski W załączeniu Informacja z otwarcia ofert.

45 Inf. z otwarcia o [...].pdf

2022-07-12 13:55 Jacek Mizdalski W załączeniu Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

45.inf.o kwocie.pdf

2022-07-04 10:26 Jacek Mizdalski Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, informuje że wpłynęło następujące zapytanie: " Prosimy o podanie Kategorii Ruchu obowiązującej dla remontowanego odcinka jezdni ul. Kościuszki w Katowicach." na które zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy PZP, udziela następującej odpowiedzi: dla remontowanego odcinka należy przyjąć Kategorię Ruchu – KR4.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487