Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 133/ZO/2022 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Zgorzeleckiej na odcinku od Dębogórskiej 35C do ul. Ludowej w Szczecinie”

Deadlines:
Published : 28-06-2022 10:13:00
Placing offers : 11-07-2022 12:00:00
Offers opening : 11-07-2022 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 5 - schemat uzgodnienia zieleni.pdf pdf 380.2 2022-06-28 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 oferta cenowa.docx docx 20.29 2022-06-28 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2 wzór umowy projekt docx.docx docx 45.68 2022-06-28 10:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 harmonogram.xls xls 57 2022-06-28 10:13:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe ZO projekt woda.docx docx 56.49 2022-06-28 10:13:00 Proceeding
Zgorzelecka.pdf pdf 1751.92 2022-06-28 10:13:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Projekt przeb sieci wod.docx docx 19.18 2022-08-08 13:13:54 Public message

Announcements

2022-08-08 13:13 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 349